veiligheid verkeer voorzieningen

Notulen wijkraadsvergadering 09-09-2021

download

Notulen wijkraadsvergadering

Donderdag 09-09-2021

Skammel

19.30 uur

 

1. Opening door de voorzitter.

 • Gasten zijn de poepgroep en Sophie van de MOS.

 • Aanwezig waren Rosalyn en Margriet van de poepgroep. Sophie van de MOS was aanwezig en van de wijkraad was Truus afwezig met kennisgeving. De poepgroep verteld dat de gemeente een campagne gaat starten tegen hondenpoep. Dit wordt een campagne met een lange adem. Daar sluiten zij zich bij aan. Nadat de gemeente campagne is gestart gaat de poepgroep contact opnemen met de scholen om een aktie in de Trisken te starten. De dag van de actie wordt nog bekend gemaakt.

1A.  Plein Skammel met gast Sophie

Vergroening Melkkelderplein;

 • De wijkraad heeft even overlegd. Er is al veel geld in het project gestoken en de wijkraad is matig tevreden. Er is nog steeds te veel asfalt en te weinig groen. Omdat het te duur is om het asfalt te verwijderen wordt het een vereiste om het asfalt mooier te maken. Met kleur, en een aantal suggesties zijn een geschilderd schaakbord of een straatschildering. Tevens wil de wijkraad dat de beloofde bomen worden geplaatst en dat er laag groen komt bij de overgang naar de parkeerplaatsen.

 • Sophie neemt dit mee. Een datum voor de pleingroep vergadering moet nog gevonden worden. De bewoners van de Melkkelder en de ondernemers zijn wel positief over het plein. 

 • De wijkraad vraagt wie de containertuintjes gaat onderhouden. Sophie gaat het navragen.

2. Gemeente info

 • nieuwsbrief gemeente; interessante stukken voor de bewoners van de Trisken worden op de site geplaatst.

 • duurzaamheid; We gaan iemand van de gemeente uitnodigen om meer over het beleid van de gemeente te weten te komen. Later gaan we de woningbouw ondernemingen ook uitnodigen.

2A.  Overleg wijkraad

 • Plein & Zomerfair; gaat niet door, volgens Sophie omdat er geen vrijwilligers zijn te vinden.

3. Ingekomen/uitgegane stukken

 • Notulen 16-06-2021 wordt goedgekeurd. Kan op de site.

 • Mail -  vies water; De wijkraad heeft geen klachten en ook geen klachten ontvangen. 

4. Mededelingen;

 • Deelauto er wordt een pin automaat aangeschaft.

 • Financiën, we staan er nog steeds goed voor. Maar dit komt ook omdat er door corona weinig is uitgegeven.

 • Wijkraadslid, we zoeken nog steeds een wijkraadslid.

 • Site, de bezoekersaantallen vallen niet tegen.

5. Pauze (20;30)

6.  Voorzieningen 

 • pilot containertuintjes, we zullen afwachten of het iets oplevert. 

7. Aktielijst

Onkruid; mail van de gemeente;

Het onkruid borstelen op de stoepen en langs de kant van de wegen gaat  gewoon normaal door. Jullie kunnen via de afvalWijzer app volgen waar er geborsteld wordt.

 • We vinden dit een mooi verhaal. In de praktijk krijgen wij klachten dat er rondom lantaarnpalen en paaltjes niet geborsteld wordt. We nemen weer contact met de gemeente op.

 

8.Rondvraag;  Een straatnaambordje is erg onduidelijk. We geven het door                                                                                          aan de gemeente.

 • Hoe staan onze speeltoestellen er voor? We vragen op de site.

 • Kinderspul; volgens wijkbewoners was de belangstelling op de Jister heel slecht. In de Skammel was het wel redelijk druk.

9.Sluiting; door de voorzitter.