veiligheid verkeer voorzieningen

Notulen wijkraadsvergadering 10-03-2022

notulen foto

1. Opening -   de penningmeester is afwezig met kennisgeving.

2. Gemeente info

  • nieuwsbrief gemeente; op site gezet.

  • bezwaar straatnaambordje; na veel aandringen is er een straatnaambordje geplaatst op de hoek van Hanebalken / Hooizolder.

3. Ingekomen/uitgegane stukken

  • Notulen 10-02-2022; goedgekeurd.

  • Mail; geen.

4. Mededelingen; 

  • Wijkraadslid; niemand heeft zich gemeld. 

  • Vragen aan eventueel nieuw wijkraadslid; Waarom wijkraadslid; Bestuurservaring; Ervaring; Contact met bewoners; Werkervaring;  Contact zoeken met bewoners; Netwerken;

  • Site - kijkgegevens lijken weer iets beter.

5. Pauze - 

6.  Voorzieningen;

  • Financiën; penningmeester is afwezig maar er is verder geen nieuws.

  • Deelauto; loopt goed, 

  • Plein; geen nieuws.

7. Aktielijst

         Sietske gaat aan de gemeente vragen of er ook bollen kunnen

          worden gepoot bij de voormalige buslus.

8.Rondvraag; Hoe lijkt het met de AED? We kijken verder.

9.Sluiting  door de voorzitter.