veiligheid verkeer voorzieningen

Notulen wijkraadsvergadering 13-04-2023

download

Notulen wijkraadsvergadering St. wijkraad de Trisken

De Skammel                           donderdag 13-04-2023

1. Opening door de voorzitter.

2. Gemeente info; 

 • Nieuwsbrief gemeente, noodzakelijk nieuws op de site geplaatst.

3. Ingekomen/uitgegane stukken

 • Notulen 23-03-2023 worden goedgekeurd.

 • Buurtbewoner heeft een mail gestuurd over de wijkraad en de website. De secretaris heeft dit beantwoordt. 

 • IVK heeft nog vragen, de secretaris geeft antwoord op de mail.

4. Mededelingen;

 • website; het aantal bezoekers is ongeveer gelijk.

 • jaarverslag wordt op de site gezet.

 • CNO overleg 12 april was duidelijk. We wachten de bewonersvergadering van 20 april af.

 • Bestaansrecht wijkraad; het is een discussie waard. We gaan er in de volgende vergadering op door.

 • Bezoek burgemeester en wethouder in mei. We bedenken een route en gaan op de fiets door de wijk.

5. Pauze  

6.  Voorzieningen 

 • Deelauto; Er is dit jaar een lustrum. De deelauto bestaat 5 jaar. We gaan dit niet zomaar voorbij laten gaan.

 • Treft't; geen nieuws.

 • Financiën gaat goed.

 • Brede school; we gaan dit verder evalueren.

 • Spandoek / publicatiebord; We gaan gewoon weer een spandoek boven de weg hangen.

7.  Veiligheid; 

 • AED; bedrag zelf bijbetalen als wijkraad, de rest wordt betaald door subsidie. En daar komen nog  de installatiekosten bij. Rescue training gaat ook wat kosten.

8.  Verkeer; Geen nieuws.

9. Actielijst; 

 • Groenonderhoud; een wijkraadslid heeft bij Enk geïnformeerd naar de prijs voor bollen planten in de wijk. Dit blijkt veel te duur te zijn.

 • Discussieavond; AED en aanverwante zaken.  

10.Rondvraag; niets.

11.Sluiting; door de voorzitter.

 

                  Volgende vergadering; woensdag 10 mei.