veiligheid verkeer voorzieningen

Notulen wijkraadsvergadering 14-12-2022

WhatsApp Image 2019 12 20 at 11.49.17

Notulen wijkraadsvergadering St. wijkraad de Trisken

1. Opening door de voorzitter. Iedereen is aanwezig. 

2. Gemeente info; subsidie krijgen wij weer. Buurtbudget is toegekend.

3. Ingekomen/uitgegane stukken

  • notulen 16-11-2022 goedgekeurd.

  • brief CNO; nette brief, we zijn blij dat de huiskamer op het terrein van het FCS komt en we zullen afwachten wat er verder in de Skammel gebeurd.

  • mail wijkscan, een wijkraadslid neemt contact op.

4. Mededelingen;

  • website; Afgelopen week    39    bezoekers. Afgelopen maand  100   bezoekers.

5. Pauze

6.  Voorzieningen 

  • treft't; geen nieuws.

  • wijkactiviteiten; we gaan een wijkbewoner uitnodigen voor 16 februari.

  • data vergaderingen 2023; 27 april wordt 13 april?? 23 maart wordt 15 maart??.

7.  Veiligheid; 

  • AED; Er is een aanvraag voor subsidie gedaan bij Philips. Afwachten of dat wordt toegekend. We kunnen ook nog een aanvraag doen bij Mienskip.

8.  Verkeer; 

  • kruising Dorsvloer - fietspad; wij zijn het niet eens met de mening van de gemeente. Wij vinden het kruispunt wel gevaarlijk en vooral voor kinderen die achter de haag lopen. Zij zien het verkeer op de weg niet en het verkeer ziet de kinderen niet. Wij gaan er nogmaals op aandringen iets aan de heg te doen.

9. Aktielijst; discussieavond komend jaar. We gaan nog kijken naar een passende invulling.

10.Rondvraag; we gaan een energiecoach vragen voor tips op de site.

     Het lijkt wel of de gemeente snoeidrang heeft. De meeste grote bomen

     langs de steeg achter de buslus zijn gekapt.

     De overdracht van de taken van de deelauto is klaar.

11.Sluiting door de voorzitter.

 

                 Volgende vergadering; 18 Januari 2023.