veiligheid verkeer voorzieningen

Notulen wijkraadsvergadering 15-01-2020

download

Notulen wijkraadsvergadering St. wijkraad de Trisken

15-01-2020    

 

1. Opening 

  • met gast opbouwwerker de Trisken (MOS). De opbouwwerker heeft geen contact met wijkevenementen. De wijkraad maakt zich zorgen over de kwaliteit van de organisatie bij het sinterklaasfeest en kerstfair.  Wij krijgen van de opbouwwerker de regels die gelden bij kinderspul. Ook de veiligheid van de kinderen bij kinderspul baart ons zorgen omdat het niet verplicht is om hier iemand met BHV bij te hebben De wijkraad stuurt de opbouwwerker nog een mail over randzaken.

2. Gemeente info

  • fietspad; daar zijn de armaturen van de lantaarnpalen vervangen. Veel meer licht, veel beter voor de veiligheid.

  • lantaarnpalen Melkkelder; we hebben doorgegeven dat 2 lantaarnpalen bij de Melkkelder geen licht gaven. Dit is door de gemeente gerepareerd. 

3. Ingekomen/uitgegane stukken

  • notulen 19-12-2019, een paar wijzigingen bij voorzieningen, verder goedgekeurd.

  • mail wijkagent; jammer genoeg geen geschikte data kunnen vinden. We sturen een mail; Aangezien wij geen data kunnen vinden waarop we als gezamenlijke wijkraad de wijkagent kunnen ontmoeten vragen we hem om ons op de hoogte te houden van incidenten en problemen in de wijk.

4. Mededelingen;

  • website ( cijfers ); voldoende bezoekers op de site.

  • financiën; De deelauto was in 2019 een succes. Financieel kan het precies uit.

5. Pauze

6.  Voorzieningen 

  • website ( verhaal ); Het vernieuwde verhaal is met enige wijzigingen goedgekeurd.

  • foto’s van de wijk; De fotograaf in de wijk maakt alleen sportfoto’s. We zoeken verder naar een fotograaf.

7.  Veiligheid; Zie punt 2.

8.  Verkeer; geen info.

9. Aktielijst; geen nieuwe acties.

10.Rondvraag; Vrijwilligers voor tuingereedschap lijken te zijn gevonden. Het verhaal kan van de site af.

Volgende vergadering; donderdag 13 februari.

 

11.Sluiting door de voorzitter.