veiligheid verkeer voorzieningen

Notulen wijkraadsvergadering 15-06-2022

download

Notulen wijkraadsvergadering 

Woensdag 15-06-2022

Skammel

19.30 uur

1. Opening -  een wijkraadslid afwezig m.k.   

2. Gemeente info

  • nieuwsbrief gemeente; niets bijzonders.

3. Ingekomen/uitgegane stukken

  • Notulen 18-05-2022 worden goedgekeurd. Enkele tekstuele aanpassingen.

  • Mail; Sophie, maximaal bedrag afgesproken voor een speciale wijk  activiteit.

4. Mededelingen;  

  • Site - kijkgegevens duidelijk.

5. Pauze - 

6.  Voorzieningen;

  • Financiën; de penningmeester heeft weer een mooi overzicht gemaakt. Dit is heel duidelijk en de wijkraad is zeer tevreden.

  • Deelauto; Misschien komt er weer een vrijwilliger bij. Binnenkort komt er een gesprek.

  • AED; Jammer genoeg is het niet gelukt bij de gemeente en bij de hartstichting om een AED te krijgen.  Ook hebben we geprobeerd een gebruikte AED van de gemeente te krijgen. Dit is ook niet mogelijk. Daarom gaat de wijkraad nieuwe wegen zoeken om toch een AED in de wijk te krijgen. De wijkraad vindt dit zeer belangrijk. We gaan aan de MOS vragen of een AED buiten aan de muur mogelijk is.

 

7. Aktielijst;

     .    Geen nieuwe aktie's.

8.Rondvraag; geen.

9.Sluiting;  Volgende vergadering donderdag 1 september 2022.