veiligheid verkeer voorzieningen

Notulen wijkraadsvergadering 16-11-23

download

Notulen wijkraadsvergadering St. wijkraad de Trisken

16-11-2022

De Skammel 

 

1. Opening door de vice voorzitter. Afwezig; de voorzitter en de penningmeester. 

 

2. Gemeente info; mail over fietspad, komt aan de orde bij verkeer.

 

3. Ingekomen/uitgegane stukken

 • notulen 5-10-2022, goedgekeurd.

 • brief crisisnoodopvang; We gaan een brief maken voor de gemeente. Twee wijkraadsleden nemen het voortouw. 

4. Mededelingen;

 • website; er wordt gebouwd aan een nieuwe website.

 • 12 oktober, armoede, bijeenkomst van de gemeente; daar is niemand heen geweest. 

 

5. Pauze

 

6.  Voorzieningen 

 • treft't - brede school? Dit is binnen treft't besproken. Het moet een multifunctioneel centrum worden, Maar we weten nog niet zeker of het doorgaat,

 • buurtbudget; is ingediend.

 • wijkactiviteiten; is nog niet duidelijk.

 • data vergaderingen 2023; deze worden vastgesteld.

7.  Veiligheid; 

 • AED; wordt verder uitgezocht.

8.  Verkeer; 

 • kruising Dorsvloer - fietspad; na contact met de gemeente blijkt dat de ambtenaar die hier over ging niet meer bij de gemeente werkt.

 • De nieuwe ambtenaar zal contact met ons opnemen.

9. Aktielijst

                    niets bijzonders. 

10.Rondvraag; deelauto; steeds meer pinbetaling.

11.Sluiting door de vice voorzitter.

                 Volgende vergadering; 14 december.