veiligheid verkeer voorzieningen

Notulen wijkraadsvergadering 18-01-2023

WhatsApp Image 2019 12 20 at 11.49.17

Notulen wijkraadsvergadering St. wijkraad de Trisken

18-01-2023

De Skammel 

1. Opening door de voorzitter.

2. Gemeente info; geen.

3. Ingekomen/uitgegane stukken

  • notulen 14-12-2022 zijn goedgekeurd.

  • brief CNO is besproken, verder wordt de bijeenkomst van volgende week voorbereid. Mensen van de MOS zullen ook aanwezig zijn.

4. Mededelingen;

  • website; normale aantal bezoekers. 28 laatste week, 91 in de laatste maand. De nieuwe website is nog in ontwikkeling.

  • energiecoach; wordt verder geen actie ondernomen. Voor info kunnen mensen terecht in/bij de bibliotheek.

5. Pauze 

6.  Voorzieningen 

  • treft't; morgen een bijeenkomst. Veel zwerfvuil in de wijk wordt aan de orde gesteld in deze bijeenkomst.

  • Financiën; de penningmeester heeft weer een mooi overzicht gemaakt. Dit wordt goedgekeurd. De manier waarop de penningmeester de begroting voor 2023 maakt wordt ook goedgekeurd.  

7.  Veiligheid; 

  • AED; nog niets gehoord van Philips. Er wordt subsidie aangevraagd bij Mienskip.

8.  Verkeer; 

  • kruising Dorsvloer - fietspad; De gemeente bekijkt de situatie nog een keer kritisch. We wachten weer af.

9. Aktielijst; Geen bijzonderheden. 

10.Rondvraag; niets.

11.Sluiting; door de voorzitter.

                  Volgende vergadering; donderdag 16 Februari.