veiligheid verkeer voorzieningen

Notulen wijkraadsvergadering 18-05-2022

notulen foto

Notulen wijkraadsvergadering 

 

1. Opening - door de voorzitter. Penningmeester is afwezig ivm persoonlijke omstandigheden.     

 

 

2. Gemeente info

  • nieuwsbrief gemeente; op de site.

  • mail; We bespreken de mail van Erik (gemeente) over de AED en de Skammel. We hebben geprobeerd een AED te krijgen via de gemeente en de hartstichting. Dit is niet gelukt. Ook hebben we geprobeerd een gebruikte AED van de gemeente te krijgen. Dit is ook niet mogelijk. Daarom gaat de wijkraad nieuwe wegen zoeken om toch een AED in de wijk te krijgen. Wordt vervolgd.

3. Ingekomen/uitgegane stukken

  • Notulen 07-04-2022 goedgekeurd. Alleen enkele tekstuele wijzigingen. 

  • Mail van MOS wordt besproken. Ook de ingestuurde bijdrage van de penningmeester wordt besproken. We vragen nadere informatie aan de MOS.

      

4. Mededelingen; 

  • Wijkraadslid; nieuw wijkraadslid wordt geïnstalleerd. We zijn compleet en vragen direct geen nieuwe leden.

  • Site - kijkgegevens zijn ongeveer gelijk met vorige maand.

 

5. Pauze - uit eten

 

6.  Voorzieningen;

  • Financiën; één nota van de webhosting. Verder niets bijzonders.

  • Deelauto; Draait goed. De wijkraad heeft alle waardering voor onze vrijwilligers in de afgelopen ( corona ) tijd.

  • Treft’t; we gaan iemand van Woonfriesland uitnodigen voor onze vergadering in September.

  • AED; Onze voorzitter gaat nog iemand benaderen.

 

7. Aktielijst; volgens één van onze leden werkt chatten met onze gemeente beter dan mailen of bellen. Nieuw op de aktielijst; site.

8.Rondvraag; Volgende vergadering komt de wijkschouw op de agenda. De leden verzamelen punten voor de wijkschouw.

9.Sluiting; Volgende vergadering woensdag 15 juni.