veiligheid verkeer voorzieningen

Notulen wijkraadsvergadering 26-01-2022

download

 

 

 

 

 

1. Opening -      De voorzitter is afwezig. Verder zijn alle wijkraadsleden aanwezig.

2. Gemeente info

 • nieuwsbrief gemeente; Wat belangrijk kan zijn voor de wijk wordt op de site geplaatst. 

 • Melkkelder; We weten niet wie of wat voor bedrijf er belangstelling heeft voor het voormalige winkelpand in de Melkkelder. Vanwege privacy mag de gemeente niets doorgeven.

3. Ingekomen/uitgegane stukken

 • Notulen 16-12-’21; Goedgekeurd.

 • Mail - geen.

Erik- straatnaambordje; we zijn het er nog steeds niet mee eens.

4. Mededelingen; 

 • Wijkraadslid; Er moet een digitale voorstelbrief zijn. De secretaris zoekt hem op en stuurt hem rond. Iedereen gaat hem bestuderen en aanvullen. De volgende vergadering komt hij op de agenda. 

 • Jaarverslag; paar tekstuele aanpassingen, verder goedgekeurd.

 • Site - kijkgegevens, deze week wat minder. Deze maand wat meer.

5. Pauze - 

6.  Voorzieningen;

 • Financiën;  de penningmeester heeft weer een uitdraai gemaakt van de inkomsten en uitgaven. Ziet er heel goed uit. Er wordt nog wel iets gewijzigd dus het komt de volgende vergadering weer op de agenda.

 • Deelauto; Er worden nog steeds nieuwe chauffeurs gezocht.

 • Plein Melkkelder; Er is weer overleg geweest. Sophie neemt nog contact op met de scholen en de peutergroep voor meer ideeën voor het plein. De gemeente wil al het asfalt wel afgraven, de wijkraad is hier voor. We denken aan kunstgras of kleed rondom de bomen. Er moeten nog platanen komen bij de rondzit. De weg en de parkeerplaatsen blijven zoals ze nu zijn. De pannakooi blijft staan. We gaan na de vergadering nog even op het plein kijken.

 • AED; De penningmeester gaat de initiatiefnemer bellen.

 • Foto’s; de secretaris gaat de gemaakte foto’s selecteren voor de wijk / site. 

7. Aktielijst; discussieavond komt op de aktielijst.

8. Rondvraag; de penningmeester vraagt of de statuten nog up to

                                date zijn. We gaan een notaris vragen.

9. Sluiting;  door de vice-voorzitter.