veiligheid verkeer voorzieningen

Provinciale Staten- en waterschapsverkiezingen

Logo gemeente Drachten Smallingerland DS LOGO als

Stempas

Iedereen die mag stemmen en op 30 januari 2023 ingeschreven stond in Gemeente Smallingerland, ontvangt uiterlijk 1 maart 2023 een stempas. Met deze stempas kunt u gaan stemmen. De stempas moet u op 15 maart meenemen naar een stembureau bij u in de buurt. 

Provinciale Staten

Inwoners van gemeente Smallingerland stemmen voor de leden van de Provinciale Staten van Friesland. Dit zijn de volksvertegenwoordigers van de provincie die het beleid van de provincie Friesland bepalen. Daarnaast controleren ze de Gedeputeerde Staten. Meer informatie over de Provinciale Staten vindt u op de website van de Kiesraad.

In de gemeente Smallingerland mag je stemmen op de Provinciale Staten op drie voorwaarden:

  • Je bent achttien jaar of ouder op 15 maart 2023
  • Je bent inwoner van gemeente Smallingerland 
  • Je hebt de Nederlandse nationaliteit

Waterschappen

Gemeente Smallingerland heeft één waterschap: Wetterskip Fryslân. De waterschappen in Nederland zorgen voor de waterhuishouding. Dat is bijvoorbeeld het beheer van dijken en sluizen en het zuiveren van afvalwater. Meer informatie over de waterschappen vindt u op de website van de Kiesraad. 

In de gemeente Smallingerland mag je stemmen op de waterschappen op twee voorwaarden:

  • Je bent achttien jaar of ouder op 15 maart 2023
  • Je bent inwoner van gemeente Smallingerland