veiligheid verkeer voorzieningen

Spooktocht 2018

De spooktocht was een groot succes! Er hebben ruim 70 vrijwilligers hard gewerkt om het neer te zetten en er zijn ruim 250 lopers geteld.

 De tocht was opgebouwd in 7 verschillende clusters met een coördinator en zijn\haar eigen team met vrijwilligers.  Op de dag zelf zijn de vrijwilligers vanaf 10 uur ‘s ochtends begonnen met opbouwen. Er zijn broodjes gesponsord door een bakkerij en er stond een warme maaltijd klaar voor de vrijwilligers die de hele dag in touw zijn geweest.  Bijgevoegd staat een link naar youtube waar een filmpje op staat die Frank heeft gemaakt van de tocht. Een kleine samenvatting van alle clusters.

Er waren dit jaar 2 routes. De ene was voor kinderen tot en met 12 jaar (kinderroute), en de andere was voor mensen vanaf 12 jaar. We hebben via de facebook site veel positieve reacties mogen ontvangen.  Inmiddels is er een evaluatie geweest en we hebben nu al zin in volgend jaar. De bedoeling is dat we in maart al gaan starten met de voorbereidingen en het werven van vrijwilligers.  

Filmpje 

Nieuws

 • Stichting wijkraad 'de Trisken'
  Per adres: 'de Skammel'
  Melkkelder 84
  9205 DE Drachten
  KvK 01102819
  info@wijkraaddetrisken.nl

   

  Voor huur ruimte Skammel: cp@mosweb.nl

   

  Druk ook eens op GEEL (veiligheid) ROSE (verkeer) of BLAUW (voorzieningen).

   

  Het schapendijkje aan de kant van De Trisken is uitrenveld zonder opruimplicht en de dijk aan de Drait zijde is uitrenveld met opruimplicht.

   

  Bereikbaarheid Politie
  Vanwege de onduidelijkheid over de bereikbaarheid van de politie meld St. wijkraad de Trisken het volgende.

  Tel.nr; 0900-8844 voor alle kleine zaken, ook als u de wijkagent wil bereiken kan dit alleen via dit telefoon-nummer. Voor NOOD is er nog altijd het ALARMnummer 112.

  De wijkagent houdt ook een spreekuur in de wijk. Dinsdag van 16.00 tot 17.00 uur en donderdag van 11.00 tot 12.00 uur. Hooizolder 105, het kantoor van REIK.

  Er is nu ook een Meldpunt Overlast. De meldingen kunnen gedaan worden via www.smallingerland.nl