veiligheid verkeer voorzieningen

Spreekuur vervalt

download

De wijkagent en Woon Friesland hebben besloten direct te stoppen met het houden van een spreekuur in de wijk. Dit om  in ieder geval twee belangrijke redenen.  In de afgelopen twee jaar is het spreekuur dermate slecht bezocht en in 80% van de dagen is er geen bezoek geweest. De paar gasten die wel op het spreekuur kwamen  kunnen evenzo goed via de service desk in contact  komen.   Uiteraard zal de samenwerking tussen de wijkagent en  Woon Friesland onderhouden worden.