veiligheid verkeer voorzieningen

Veiligheid in de wijk

oversteek scholen3

 

Bereikbaarheid Politie

Vanwege de onduidelijkheid over de bereikbaarheid van de politie meld St. wijkraad de Trisken het volgende.

Tel.nr; 0900-8844 voor alle kleine zaken, ook als u de wijkagent wil bereiken kan dit alleen via dit telefoon-nummer. Voor NOOD is er nog altijd het ALARMnummer 112.

  • Er is nu ook een Meldpunt Overlast. Meldingen kunnen o.a.gaan over speelvoorzieningen, riolering, sloten en vijvers, straatnaamborden, verkeersborden en lantaarnpalen, oneffenheden in bestrating, gemeentelijk groen, huisvuil en zwerfvuil en kadavers.             De meldingen kunnen gedaan worden via 
  • Klik hier> https://www.smallingerland.nl
Neem contact met ons op