veiligheid verkeer voorzieningen

Vereniging Podiumtent Smallingerland

podiumtent

 

 De onlangs opgerichte Vereniging Podiumtent Smallingerland (VPS) heeft met steun van de gemeente een mobiele podiumtent kunnen overnemen van het Museum in Dokkum. Deze tent heeft de afgelopen 3 jaar ongebruikt buiten gestaan en verkeert daardoor in verwaarloosde staat. Momenteel wordt hard gewerkt om de tent weer gebruiksklaar te maken. De verwachting is dat de tent eind april, begin mei weer ingezet kan worden voor allerlei culturele activiteiten binnen de gemeente. De eerste presentatie zal ergens in Drachten zijn, hiervoor zal een aantrekkelijk programma gemaakt worden in samenwerking met de gemeente. Daarna kan de podiumtent op aanvraag ingezet worden binnen de gehele gemeente Smallingerland.

Het doel van deze kennisgeving is om nu

alvast leden te werven, die ons met dit

initiatief willen ondersteunen. U kunt zich

als individu aanmelden om de vereniging te

steunen, maar ook als culturele organisatie,

zoals muziek-, toneel-, dans-, toneel-,

buurtvereniging of anderszins. Met de

aangemelde leden kunnen we ergens eind

april een eerste ledenvergadering organiseren,

waarbij we met elkaar kunnen beslissen over

onderwerpen, zoals:

 

 • Huurprijs tent (voor leden/niet leden)

 • Gebruiksvoorwaarden

 • Vrijwilligerswerk    

 • De podiumtent zal een herkenbaar Smallingerlands uiterlijk krijgen.

Er is bewust gekozen voor een vereniging, waardoor de leden met elkaar zorg gaan dragen voor het inzetten, beheren en instandhouding van dit cultureel gemeenschappelijk eigendom. U kunt zich aanmelden als lid van VPS via onderstaande link, de contributie is € 30,- per jaar.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdutBwc961_C3Lt0Y3PBgMK0Z5Opx4PYHlURZudvLva0bnf9Q/viewform

Na inschrijving ontvangt u van ons de statuten van de vereniging en een uitnodiging voor de eerste ledenvergadering eind april. Voor meer informatie of het indienen van een aanvraag om de podiumtent in te zetten voor een activiteit, stuurt u een mail naar vpsmallingerland@gmail.com

Met dank voor het lezen van deze kennisgeving en in de hoop dat wij op uw steun mogen rekenen.

Hartelijke groet,

Namens de Vereniging Podiumtent Smallingerland

Pedro Verhoeckx

Ronald van der Molen

Geert Jan Kroes

 

Nieuws

 • Stichting wijkraad 'de Trisken'
  Per adres: 'de Skammel'
  Melkkelder 84
  9205 DE Drachten
  KvK 01102819
  info@wijkraaddetrisken.nl

   

  Voor huur ruimte Skammel: cp@mosweb.nl

   

  Druk ook eens op GEEL (veiligheid) ROSE (verkeer) of BLAUW (voorzieningen).

   

  Het schapendijkje aan de kant van De Trisken is uitrenveld zonder opruimplicht en de dijk aan de Drait zijde is uitrenveld met opruimplicht.

   

  Bereikbaarheid Politie
  Vanwege de onduidelijkheid over de bereikbaarheid van de politie meld St. wijkraad de Trisken het volgende.

  Tel.nr; 0900-8844 voor alle kleine zaken, ook als u de wijkagent wil bereiken kan dit alleen via dit telefoon-nummer. Voor NOOD is er nog altijd het ALARMnummer 112.

  De wijkagent houdt ook een spreekuur in de wijk. Dinsdag van 16.00 tot 17.00 uur en donderdag van 11.00 tot 12.00 uur. Hooizolder 105, het kantoor van REIK.

  Er is nu ook een Meldpunt Overlast. De meldingen kunnen gedaan worden via www.smallingerland.nl