veiligheid verkeer voorzieningen

Verkeer en verkeersveiligheid

wijk1 001

Verkeersplan de Trisken; 2014 is de Stal aangepast. De 30 km zone is duidelijker vorm gegeven. In het algemeen is iedereen nu tevreden over de inrichting van de Stal. Veel mensen zijn positief. De schoolzone is verrijkt met een zebrapad en een oversteekplaats voor fietsers. De voorrangs situatie is op vele plaatsen gewijzigd. Een enkele bewoner is negatief vanwege geluidsoverlast van een drempel voor zijn huis.

VVN snelheidsmetingen

De VVN (veilig verkeer Nederland) heeft snelheidsmetingen op de Stal gedaan van 2 juni t/m 9 juni 2015.

Bij het begin van de Stal (vanaf de Oprijlaan) was de gemiddelde snelheid 39,5 km.

Bij het begin van de Stal (vanaf de wijk) was de gemiddelde snelheid 42,3 km.

 

Bij het begin van de Stal (vanaf de Oprijlaan) was de hoogst gemeten snelheid 78 km.

Bij het begin van de Stal (vanaf de wijk) was de hoogst gemeten snelheid 81 km.

 

Bij het eind van de Stal (vanaf de Oprijlaan) was de gemiddelde snelheid 29.7 km.

Bij het eind van de Stal (vanaf de wijk) was de gemiddelde snelheid 32.7 km.

 

Bij het eind van de Stal (vanaf de Oprijlaan) was de hoogst gemeten snelheid 71 km.

Bij het eind van de Stal (vanaf de wijk) was de hoogst gemeten snelheid 61 km.In 2008 heeft de VVN ook snelheidsmetingen gedaan.

Toen waren de uitslagen als volgt;

 

Bij het begin van de Stal (vanaf de Oprijlaan) was de gemiddelde snelheid 41 km.

Bij het begin van de Stal (vanaf de wijk) was de gemiddelde snelheid 42 km.

 

Bij het begin van de Stal (vanaf de Oprijlaan) was de hoogst gemeten snelheid 88 km.

Bij het begin van de Stal (vanaf de wijk) was de hoogst gemeten snelheid 92 km.

 

Bij het eind van de Stal (vanaf de Oprijlaan) was de gemiddelde snelheid 33 km.

Bij het eind van de Stal (vanaf de wijk) was de gemiddelde snelheid 39 km.

 

Bij het eind van de Stal (vanaf de Oprijlaan) was de hoogst gemeten snelheid 100 km.

Bij het eind van de Stal (vanaf de wijk) was de hoogst gemeten snelheid 85 km.De VVN is niet helemaal tevreden. Met als voornaamste reden dat er geen erfaansluitingen zijn, die zijn gesitueerd aan de parallelweg.

Het is dus nog steeds geen echte 30 km zone.

 

De wijkraad vindt dat het vooruit is gegaan. De hoogste snelheden zijn flink naar beneden gegaan en de gemiddelde snelheid is ook naar beneden gegaan. Natuurlijk zou het nog altijd beter kunnen.

Wij zijn ook erg blij met het zebrapad en de fiets oversteekplaats.

Jammer is dat er nog steeds bussen stoppen en parkeren op de Stal voor de scholen. Dit zorgt voor onoverzichtelijke en dus gevaarlijke situaties.

 

St. wijkraad de Trisken.

Neem contact met ons op