veiligheid verkeer voorzieningen

Verkeer en verkeersveiligheid

wijk1 001

Verkeersplan de Trisken; 2014 is de Stal aangepast. De 30 km zone is duidelijker vorm gegeven. In het algemeen is iedereen nu tevreden over de inrichting van de Stal. Veel mensen zijn positief. De schoolzone is verrijkt met een zebrapad en een oversteekplaats voor fietsers. De voorrangs situatie is op vele plaatsen gewijzigd. Een enkele bewoner is negatief vanwege geluidsoverlast van een drempel voor zijn huis.

Neem contact met ons op