veiligheid verkeer voorzieningen

Voorzieningen in de wijk

tweespan

Samen met het winkelcentrum en wijkcentrum, vormen de scholen het hart van de wijk.

Winkelcentrum

Het winkelcentrum huisvest een cafetaria en een kapsalon.

 Wijkcentrum

In het wijkcentrum 'De Skammel' zijn diverse organisaties actief om de wijkbewoners te ondersteunen bij tal van zaken.

De Skammel heeft een facebook pagina; WijkcentrumdeSkammel

De Skammel is één van de locaties van de MOS

Hier vindt u ruimte voor wijkactiviteiten, kunt u naar binnen lopen voor een praatje, informatie en advies of meedoen aan één van de vele leuke activiteiten.  Kijk eens op onze   Facebookpagina: WijkcentrumdeSkammel

De Skammel is telefonisch bereikbaar: 0512-523955.  Doorgaans op dinsdags en donderdags van 9-16.00 uur en woensdags van 9-12.00 uur( m.u.v. schoolvakanties).
Of per mail: r.everaars@mosweb.nl

Voor huur van ruimtes voor vergaderingen, bijeenkomsten of activiteiten kunt u contact opnemen met de centrale planning van M.O.S. cp@mosweb.nl  0512-334 114.

Activiteiten in wijkcentrum de Skammel

Maandagmiddag   

Vanaf 13.30       

De Internationale Club voor Betere Voedingsgewoonten     

organiseert een cursus GEZOND AFSLANKEN. 

Meer info in de Skammel.                                                                                                                          

Dinsdagochtend                                                                                                   

09.00 tot 12.00 uur                                                                                                         

Trefpunt gezellig koffie drinken 

Kopje koffie / thee en toegang is gratis.                                                                                             

Woensdagochtend

9:00 tot 12:00 uur

Heb je leuke hobby? Schuif aan bij de hobbysalon!

Borduren, kaarten maken, breien, quilten, enz.�

Natuurlijk ben je welkom met een nieuwe hobby.

Kopje koffie / thee en toegang is gratis.

Woensdagavond                                                                                                                                                            17.00 tot 20.00 uur

MENSA, samen eten en gezelligheid                                                                                                                           Kosten 4 euro pp.

Donderdagochtend                                                                                                                                                     9:00 tot 12:00 uur

Zin in schilderen / tekenen maar niet alleen.
Dan kun je dit samen met anderen in de Skammel doen.
Kopje koffie / thee en toegang is gratis.

Donderdagmiddag
13:30 tot 15:30 uur

Naaicafe

hier kunt u zelf kleding maken of repareren.

Naaimachines en Lock machine en hulp is hier aanwezig.

Zelf materiaal meenemen!

Kopje koffie / thee en toegang is gratis.

Peuterspelen bij het Peuterkonijn

Kinderen, in de leeftijd van 2 tot 4 jaar, kunnen naar het Peuterspelen. Dit zit óók gevestigd in het wijkcentrum. Voor meer informatie en aanmelding verwijzen wij u  naar de website van  Oink  of belt u rechtstreek met het Peuterkonijn: 06-11124177.

Scholen

In de wijk is zowel een Openbare Basisschool als een Protestants Christelijke Basisschool gevestigd. De beide scholen hebben een website, zie onderstaande links.

O.B.S. De Tweespan
P.C.B.O. 't Foarh�s

 

Straathoekwerk

Naast de 'vaste' voorzieningen is er vanuit het MOS een straathoekwerker actief in de wijk. Frank de Koster was een bekend gezicht voor de meeste jeugd in de wijk en wist als geen ander hoe hij de jeugd moet bereiken en met ze in gesprek te treden. Inmiddels zijn er meer tiener-en jongerenwerkers actief. Zij zijn te vinden tijdens de inloop-momenten in Place2B en wijkcentrum de Kouwe, op straat, in de welbekende bus van het Straathoekwerk, en zij bieden preventie en begeleiding voor jongeren. Voor de Trisken is dit tegenwoordig Bas Beerlings. Mocht u hinder of overlast ondervinden van de jeugd in de wijk dan kunt u contact opnemen met Bas. Hij zal  dan aan u, dan wel de jeugd, een bezoek brengen met de bekende bus en op deze wijze snel en constructief aan een oplossing werken

.Bas Beerling 06 - 15 58 59 52 (straathoekwerk)   Tiener-en Jongerenwerk MOS.  en de laatste nieuwtjes op de  Facebook-pagina

Buurtbemiddeling

Buurtbemiddeling helpt mensen in Smallingerland om burenruzies op te lossen. Getrainde vrijwilligers, de buurtbemiddelaars, luisteren naar het verhaal van beide partijen. Ze geven geen oordeel en zijn neutraal. Buurtbemiddelaars hebben uiteraard een geheimhoudingsplicht. Buurtbemiddeling is gratis.

Wilt u een melding bij Buurtbemiddeling of wilt u meer informatie over het project? Neem dan contact op met:   

Wies Meester  : 0512 - 51 55 98
buurtbemiddeling@mosweb.nl

Wijkagent

Naast de aanwezigheid van het MOS is er een spreekuur met de wijkagent.

Tel.nr; 0900-8844 voor alle kleine zaken, ook als u de wijkagent wil bereiken kan dit alleen via dit telefoon-nummer. Voor NOOD is er nog altijd het ALARMnummer 112.
De wijkagent houdt ook een spreekuur in de wijk. Dinsdag van 16.00 tot 17.00 uur en donderdag van 11.00 tot 12.00 uur. Hooizolder 105, het kantoor van REIK.

 

 

Neem contact met ons op

Nieuws

 • Stichting wijkraad 'de Trisken'
  Per adres: 'de Skammel'
  Melkkelder 84
  9205 DE Drachten
  KvK 01102819
  info@wijkraaddetrisken.nl

   

  Voor huur ruimte Skammel: cp@mosweb.nl

   

  Druk ook eens op GEEL (veiligheid) ROSE (verkeer) of BLAUW (voorzieningen).

   

  Het schapendijkje aan de kant van De Trisken is uitrenveld zonder opruimplicht en de dijk aan de Drait zijde is uitrenveld met opruimplicht.

   

  Bereikbaarheid Politie
  Vanwege de onduidelijkheid over de bereikbaarheid van de politie meld St. wijkraad de Trisken het volgende.

  Tel.nr; 0900-8844 voor alle kleine zaken, ook als u de wijkagent wil bereiken kan dit alleen via dit telefoon-nummer. Voor NOOD is er nog altijd het ALARMnummer 112.

  De wijkagent houdt ook een spreekuur in de wijk. Dinsdag van 16.00 tot 17.00 uur en donderdag van 11.00 tot 12.00 uur. Hooizolder 105, het kantoor van REIK.

  Er is nu ook een Meldpunt Overlast. De meldingen kunnen gedaan worden via www.smallingerland.nl