veiligheid verkeer voorzieningen

Voorzieningen in de wijk

tweespan

Samen met het winkelcentrum en wijkcentrum, vormen de scholen het hart van de wijk.

Scholen

In de wijk is zowel een Openbare Basisschool als een Protestants Christelijke Basisschool gevestigd. De beide scholen hebben een website, zie onderstaande links.

O.B.S. De Tweespan
P.C.B.O. 't Foarh�s

Winkelcentrum

Het winkelcentrum huisvest een cafetaria en een kapsalon. Tevens is er het Wijkcentrum de Skammel.

Afvalwijzer

Wanneer wordt het afval opgehaald? Volg link >afvalwijzer<

Vrijwilligers 

De Trisken kan op allerlei gebieden vrijwillige bijdragen goed gebruiken. Niet in geld maar helpen bij zaken als organiseren van activiteiten. Denk aan bbq, feestavond, sinterklaas, kerstfair en kinderspul. Vrijwilliger voor de deelauto, wijkraad, wijkcentrum, tienersoos , bijeenkomsten voor jonge ouders, sportactiviteiten of groenactiviteiten. En dat hoeft niet veel tijd te kosten. Vrijwilliger kan van een paar uur per maand tot een paar uur per dag. Daarom vraagt de wijkraad om je te melden. Wij gaan door, u ook?

Neem contact met ons op. Klik hier.

 Andere ideeën? Klik hier.

 Wijkcentrum

In het wijkcentrum 'De Skammel' zijn diverse organisaties actief om de wijkbewoners te ondersteunen bij tal van zaken.

De Skammel heeft een facebook pagina; klik hier> WijkcentrumdeSkammel

De Skammel is één van de locaties van de MOS <<klik hier.

Hier vindt u ruimte voor wijkactiviteiten, kunt u naar binnen lopen voor een praatje, informatie en advies of meedoen aan één van de vele leuke activiteiten.  Kijk eens op onze   Facebookpagina: WijkcentrumdeSkammel

De Skammel is telefonisch bereikbaar: 0512-523955.  Doorgaans op dinsdags en donderdags van 9-16.00 uur en woensdags van 9-12.00 uur( m.u.v. schoolvakanties).
Of per mail: r.everaars@mosweb.nl

Voor huur van ruimtes voor vergaderingen, bijeenkomsten of activiteiten kunt u contact opnemen met de centrale planning van M.O.S. cp@mosweb.nl  0512-334 114.

Activiteiten in wijkcentrum de Skammel

Maandagmiddag   

Vanaf 13.30       

De Internationale Club voor Betere Voedingsgewoonten     

organiseert een cursus GEZOND AFSLANKEN. 

Meer info in de Skammel.                                                                                                                          

Dinsdagochtend                                                                                                   

09.00 tot 12.00 uur                                                                                                         

Trefpunt gezellig koffie drinken 

Kopje koffie / thee en toegang is gratis.                                                                                             

Woensdagochtend

9:00 tot 12:00 uur

Heb je leuke hobby? Schuif aan bij de hobbysalon!

Borduren, kaarten maken, breien, quilten, enz.�

Natuurlijk ben je welkom met een nieuwe hobby.

Kopje koffie / thee en toegang is gratis.

Woensdagavond                                                                                                                                                            17.00 tot 20.00 uur

MENSA, samen eten en gezelligheid                                                                                                                           Kosten 4 euro pp.

Donderdagochtend                                                                                                                                                     9:00 tot 12:00 uur

Zin in schilderen / tekenen maar niet alleen.
Dan kun je dit samen met anderen in de Skammel doen.
Kopje koffie / thee en toegang is gratis.

Donderdagmiddag
13:30 tot 15:30 uur

Naaicafe

hier kunt u zelf kleding maken of repareren.

Naaimachines en Lock machine en hulp is hier aanwezig.

Zelf materiaal meenemen!

Kopje koffie / thee en toegang is gratis.

Vanaf woensdag 31 januari konden de inwoners van de Trisken als eersten in Noord-Nederland een elektrische auto met chauffeur delen. 

De deelauto is alleen bestemd voor wijkbewoners van de Trisken. Voor slechts 1 euro per rit kunnen zij zich naar elke plek in de gemeente Smallingerland laten brengen. De elektrische auto is ter beschikking gesteld door Arriva. Verder werken aan het project mee de gemeente Smallingerland, de provincie Friesland en de MOS.

Sindsdien hebben veel mensen al gebruik gemaakt van de deelauto. Dit project is een doorslaand succes gebleken. Elke week maken tientallen mensen gebruik van dit fenomeen. Elke werkdag van 08.30 uur tot 17.30 uur rijdt de deelauto met vrijwilligers in en uit de wijk. Wijkbewoners kunnen de deelauto > reserveren < op deze site.

Peuterspelen bij het Peuterkonijn

Kinderen, in de leeftijd van 2 tot 4 jaar, kunnen naar het Peuterspelen. Dit zit óók gevestigd in het wijkcentrum. Voor meer informatie en aanmelding verwijzen wij u  naar de website van  Oink  of belt u rechtstreek met het Peuterkonijn: 06-11124177.

Straathoekwerk

Naast de 'vaste' voorzieningen is er vanuit het MOS een straathoekwerker actief in de wijk. Frank de Koster was een bekend gezicht voor de meeste jeugd in de wijk en wist als geen ander hoe hij de jeugd moet bereiken en met ze in gesprek te treden. Inmiddels zijn er meer tiener-en jongerenwerkers actief. Zij zijn te vinden tijdens de inloop-momenten in Place2B en wijkcentrum de Kouwe, op straat, in de welbekende bus van het Straathoekwerk, en zij bieden preventie en begeleiding voor jongeren. Voor de Trisken is dit tegenwoordig Bas Beerlings. Mocht u hinder of overlast ondervinden van de jeugd in de wijk dan kunt u contact opnemen met Bas. Hij zal  dan aan u, dan wel de jeugd, een bezoek brengen met de bekende bus en op deze wijze snel en constructief aan een oplossing werken

.Bas Beerling 06 - 15 58 59 52 (straathoekwerk) >  Tiener-en Jongerenwerk MOS. <  en de laatste nieuwtjes op de > Facebook-pagina <.

Buurtbemiddeling

Buurtbemiddeling helpt mensen in Smallingerland om burenruzies op te lossen. Getrainde vrijwilligers, de buurtbemiddelaars, luisteren naar het verhaal van beide partijen. Ze geven geen oordeel en zijn neutraal. Buurtbemiddelaars hebben uiteraard een geheimhoudingsplicht. Buurtbemiddeling is gratis.

Wilt u een melding bij Buurtbemiddeling of wilt u meer informatie over het project? Neem dan contact op met:   

Wies Meester  : 0512 - 51 55 98
 > buurtbemiddeling@mosweb.nl <

Wijkagent

Naast de aanwezigheid van het MOS is er een wijkagent.

Tel.nr; 0900-8844 voor alle kleine zaken, ook als u de wijkagent wil bereiken kan dit alleen via dit telefoon-nummer. Voor NOOD is er nog altijd het ALARMnummer 112.
De wijkagent houdt geen spreekuur meer in de wijk. 

  • Er is nu ook een Meldpunt Overlast. Meldingen kunnen o.a.gaan over speelvoorzieningen, riolering, sloten en vijvers, straatnaamborden, verkeersborden en lantaarnpalen, oneffenheden in bestrating, gemeentelijk groen, huisvuil en zwerfvuil en kadavers.             De meldingen kunnen gedaan worden via > https://www.smallingerland.nl < .

 

Uitlenen tuingereedschap

Bij het onderhoud van een tuin of balkon heeft u tuingereedschap nodig. Niet iedereen
 
heeft dat in huis. Daarom is er het uitleenpunt aan de Hooizolder waar u gratis
 
tuingereedschap kunt lenen.
 
Als u gebruik wilt maken van dit gereedschap om u tuin of balkon te onderhouden dan
 
kunt u contact opnemen met de volgende buurtbewoners op:
 
de heer A. Wolthuis Hooizolder 175 0512-524763
 
de heer W. Bos Hooizolder 315 0512-844285
 
U kunt dan een afspraak maken wanneer u het gereedschap ophaalt en terugbrengt.
Wijkraad
Op deze site kunnen alle bewoners de vorderingen van de wijkraad en inspanningen van de gemeente terug zien. Ook worden ingestuurde stukken hier gepubliceerd als het informatief voor de wijkbewoners is. Tevens is hier de mogelijkheid om onwenselijke situaties te melden. Met deze meldingen zal de wijkraad de verschillende instanties zoals politie, woningbouw of eventueel politieke wegen bewandelen om deze op te lossen.

 

 

 

 

Neem contact met ons op