veiligheid verkeer voorzieningen

Voorzieningen in de wijk

tweespan

Samen met het winkelcentrum en wijkcentrum, vormen de scholen het hart van de wijk.

Scholen

In de wijk is zowel een Openbare Basisschool als een Protestants Christelijke Basisschool gevestigd. De beide scholen hebben een website, zie onderstaande links.

O.B.S. De Tweespan
P.C.B.O. 't Foarh�s

Winkelcentrum

Het winkelcentrum huisvest een cafetaria en een kapsalon. Tevens is er het Wijkcentrum de Skammel.

Afvalwijzer

Wanneer wordt het afval opgehaald? Volg link >afvalwijzer<

Wijkbeheer

Bij iedere wijk en elk dorp hoort een wijkbeheerteam. U kunt wijkbeheer benaderen voor bijvoorbeeld een losse stoeptegel, een gevaarlijke loshangende tak of voor onderhoud aan speeltoestellen. Het wijkbeheer is van maandag tot en met vrijdag telefonisch bereikbaar van 8.00 uur tot 16.00 uur. De wijkbeheerlocaties kunt u bezoeken van 9.00 tot 9.30 uur.     

Wijkbeheer

Bij iedere wijk en elk dorp hoort een wijkbeheerteam. U kunt wijkbeheer benaderen voor bijvoorbeeld een losse stoeptegel, een gevaarlijke loshangende tak of voor onderhoud aan speeltoestellen. Het wijkbeheer is van maandag tot en met vrijdag telefonisch bereikbaar van 8.00 uur tot 16.00 uur. De wijkbeheerlocaties kunt u bezoeken van 9.00 tot 9.30 uur.

Wijkbeheer De Trisken

Bij iedere wijk en elk dorp hoort een wijkbeheerteam. U kunt wijkbeheer benaderen voor bijvoorbeeld een losse stoeptegel, een gevaarlijke loshangende tak of voor onderhoud aan speeltoestellen. Het wijkbeheer is van maandag tot en met vrijdag telefonisch bereikbaar van 8.00 uur tot 16.00 uur. De wijkbeheerlocaties kunt u bezoeken van 9.00 tot 9.30 uur.

Telefonisch contact  06 53 18 08 31 (maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 16.00 uur)                         

Wijkbeheer is Dinsdag, woensdag en donderdag  9.00 - 9.30 uur  in Wijkcentrum de Skammel. Melkkelder 84 aanwezig.

Vrijwilligers 

De Trisken kan op allerlei gebieden vrijwillige bijdragen goed gebruiken. Niet in geld maar helpen bij zaken als organiseren van activiteiten. Denk aan bbq, feestavond, sinterklaas, kerstfair en kinderspul. Vrijwilliger voor de deelauto, wijkraad, wijkcentrum, tienersoos , bijeenkomsten voor jonge ouders, sportactiviteiten of groenactiviteiten. En dat hoeft niet veel tijd te kosten. Vrijwilliger kan van een paar uur per maand tot een paar uur per dag. Daarom vraagt de wijkraad om je te melden. Wij gaan door, u ook?

Neem contact met ons op. Klik hier.

 Andere ideeën? Klik hier.

Wijkcentrum

In wijkcentrum De Skammel vindt u ruimte voor wijkactiviteiten.                                            U kunt vrij naar binnen lopen voor een praatje, informatie en advies of meedoen aan één van de vele leuke activiteiten. Ook zit er een Peuteropvang in de Skammel. Info op: www.oink.nl 

De Skammel is één van de locaties van de MOS <<klik hier.

De Skammel heeft een eigen Facebook pagina; klik hier> WijkcentrumdeSkammel

De Skammel is telefonisch bereikbaar: 0512-523955.  Doorgaans op dinsdags en donderdags van 9-16.00 uur en woensdags van 9-12.00 uur( m.u.v. schoolvakanties).

Voor huur van ruimtes voor vergaderingen, bijeenkomsten of activiteiten kunt u ook contact opnemen met de centrale planning van M.O.S. cp@mosweb.nl  0512-334 114.

 Activiteiten in wijkcentrum de Skammel  

                                                                                                                

Dinsdagochtend                                                                                                   

09.00 tot 12.00 uur                                                                                                         

Trefpunt, gezellig koffie drinken, 

Koffie / thee en toegang is gratis.                                                                                             

Woensdagochtend

9:00 tot 12:00 uur  Hobbysalon.

Heb je een leuke hobby? Schuif aan bij de hobbysalon!

Borduren, kaarten maken, breien, quilten, enz…

Zelf materiaal meenemen!

Natuurlijk ben je ook welkom om alleen wat te drinken of te kletsen.

Koffie / thee en toegang is gratis.

 

Donderdagochtend                                                                                                                     

9:00 tot 12:00 uur  Schilderscafé.

Zin in schilderen / tekenen maar niet alleen.
Dan kun je dit hier gezellig samen met anderen doen. 

Natuurlijk ben je ook welkom om alleen wat te drinken of te kletsen..

Zelf materiaal meenemen!
Kopje koffie / thee en toegang is gratis.

 

Donderdagmiddag

13:30 tot 15:30 uur  Naaicafé.  

Hier kunt u zelf kleding maken of repareren.

Naaimachines en Lock machine en hulp is hier aanwezig.

Zelf materiaal meenemen!

Kopje koffie / thee en toegang is gratis.

 

Woensdagmiddag/avond    MENSA   1x per maand.

In verband met corona staat dit tijdelijk stop.  

Elke eerste woensdag van de maand vanaf 16.30 uur.

Samen koken en samen eten. Kosten €4,50 p.p. opgeven.

Peuterspelen bij het Peuterkonijn

Kinderen, in de leeftijd van 2 tot 4 jaar, kunnen naar het Peuterspelen. Dit zit óók gevestigd in het wijkcentrum. Voor meer informatie en aanmelding verwijzen wij u  naar de website van  Oink  of belt u rechtstreek met het Peuterkonijn: 06-11124177. 

Deelauto

Vanaf woensdag 31 januari 2018 konden de inwoners van de Trisken als eersten in Noord-Nederland een elektrische auto met chauffeur delen. 

De deelauto is alleen bestemd voor wijkbewoners van de Trisken. Voor slechts 1 euro per rit kunnen zij zich naar elke plek in de gemeente Smallingerland laten brengen. De elektrische auto is ter beschikking gesteld door Arriva. Verder werken aan het project mee de gemeente Smallingerland, de provincie Friesland en de MOS.

Sindsdien hebben veel mensen al gebruik gemaakt van de deelauto. Dit project is een doorslaand succes gebleken. Elke week maken tientallen mensen gebruik van dit fenomeen. Elke werkdag van 08.30 uur tot 17.30 uur rijdt de deelauto met vrijwilligers in en uit de wijk. Wijkbewoners kunnen de deelauto > reserveren < op deze site.

Jongerenwerk / Straathoekwerk / Jongerenopbouwwerk

De tiener- en jongerenwerkers van M.O.S. zijn er voor de tieners en jongeren van 12 t/m 25 jaar in de gemeente Smallingerland en zijn op veel verschillende gebieden actief. Zo zijn ze te vinden tijdens de inloopmomenten in Place2B en wijkcentrum de Kouwe, op straat en in de welbekende bus van het Straathoekwerk  Ze bieden preventie en begeleiding voor jongeren. Ze hebben contacten met veel verschillende organisaties en bedrijven in gemeente Smallingerland. Een jongerenwerker werkt vanuit het belang van de jongeren en denkt in mogelijkheden. Jongerenopbouwwerkers ondersteunen en begeleiden ook jongeren in persoonlijke en sociale ontwikkeling. Zowel individueel als met groepen. Mis je iets in je wijk of dorp, vind je dat er te weinig voor jongeren te doen is, heb je een probleem of heb je een talent of hobby die je graag wilt vergroten? De jongerenopbouwwerkers kunnen je hierbij begeleiden om jouw doel in actie om te zetten. Jongerenopbouwwerk is geen hulpverlening. We bieden een dienstverlening waarbij we je begeleiding en handvatten kunnen geven. Kijk eens op: https://www.facebook.com/JongerenwerkMOS/ 

Buurtbemiddeling

Buurtbemiddeling helpt mensen in Smallingerland om burenruzies op te lossen. Getrainde vrijwilligers, de buurtbemiddelaars, luisteren naar het verhaal van beide partijen. Ze geven geen oordeel en zijn neutraal. Het is de bedoeling dat de ruziënde partijen onder begeleiding van de bemiddelaars zelf samen hun conflict oplossen. Buurtbemiddelaars hebben uiteraard een geheimhoudingsplicht. Buurtbemiddeling is gratis.

  1. Wilt u een melding bij Buurtbemiddeling of wilt u meer informatie over het project?
  2. Neem dan contact op met:     
  3. Servicebureau M.O.S :   0512 - 51 55 98      buurtbemiddeling@mosweb.nl

 

Wijkagent

Naast de aanwezigheid van het MOS is er een wijkagent.

Tel.nr; 0900-8844 voor alle kleine zaken, ook als u de wijkagent wil bereiken kan dit alleen via dit telefoon-nummer. Voor NOOD is er nog altijd het ALARMnummer 112.
De wijkagent houdt geen spreekuur meer in de wijk. 

  • Er is nu ook een Meldpunt Overlast. Meldingen kunnen o.a.gaan over speelvoorzieningen, riolering, sloten en vijvers, straatnaamborden, verkeersborden en lantaarnpalen, oneffenheden in bestrating, gemeentelijk groen, huisvuil en zwerfvuil en kadavers.             De meldingen kunnen gedaan worden via > https://www.smallingerland.nl < .

 

Uitlenen tuingereedschap

Bij het onderhoud van een tuin of balkon heeft u tuingereedschap nodig. Niet iedereen
 
heeft dat in huis. Daarom is er het uitleenpunt aan de Hooizolder waar u gratis
 
tuingereedschap kunt lenen.
 
Als u gebruik wilt maken van dit gereedschap om u tuin of balkon te onderhouden dan
 
kunt u contact opnemen met de volgende buurtbewoners op:
 
de heer A. Wolthuis Hooizolder 175 0512-524763
 
de heer W. Bos Hooizolder 315 0512-844285
 
U kunt dan een afspraak maken wanneer u het gereedschap ophaalt en terugbrengt.

Wijkraad

Op deze site kunnen alle bewoners de vorderingen van de wijkraad en inspanningen van de gemeente terug zien. Ook worden ingestuurde stukken hier gepubliceerd als het informatief voor de wijkbewoners is. Tevens is hier de mogelijkheid om onwenselijke situaties te melden. Met deze meldingen zal de wijkraad de verschillende instanties zoals politie, woningbouw of eventueel politieke wegen bewandelen om deze op te lossen.

 

 

 

 

Neem contact met ons op