veiligheid verkeer voorzieningen

De Wijkraad

100 8699

 

 

 Wijkraad de Trisken bestaat uit; 

Robert Smeding, voorzitter

Reinder van Dijk, secretaris

Oene de Haan, penningmeester

Jan Geertsema, bestuurslid / vice voorzitter

Truus Koppert, bestuurslid

Sietske Boonstra, bestuurslid

Alex de Zwart, bestuurslid

 

wijkraaddetrisken@gmail.com 

 Wijkraad de Trisken 

De drie hoofddoelen om de komende jaren mee bezig te zijn worden door de wijkraad als volgt omschreven: Verkeer, Veiligheid en Voorzieningen. 

Onder verkeer wordt onder andere de inrichting van de wijk als echte 30 km zone genoemd.

Tevens let men sterk op vrachtauto’s in de wijk.

Bij veiligheid moet worden gedacht aan overzichtelijkheid, verlichting en een "goed gevoel hebben" in de wijk. Ook de agressieve honden problematiek is een aandachtspunt van de wijkraad.

Als voorzieningen worden o.a. bankjes bij de Drait en speelvelden voor kinderen genoemd. Medische voorzieningen, voorzieningen voor wijkbewoners en scholen zijn voorzieningen waar de wijkraad naar streeft om ze te behouden.

De samenwerking bij de wateropvang achter de Hanebalken is een mooi voorbeeld.

Ook de deelauto waar een wijkbewoner voor 1 euro per rit pp. mee vervoerd kan worden mag genoemd worden.

Op deze site kunnen alle bewoners de vorderingen van de wijkraad en inspanningen van de gemeente terug zien. Ook worden ingestuurde stukken hier gepubliceerd als het informatief voor de wijkbewoners is. Tevens is hier de mogelijkheid om onwenselijke situaties te melden. Met deze meldingen zal de wijkraad de verschillende instanties zoals politie, woningbouw of eventueel politieke wegen bewandelen om deze op te lossen.

Voor bewoners die geen internet hebben zal de brievenbus bij de Skammel dienst doen als loket voor de Wijkraad. Hierin kunt u een brief gericht aan de Wijkraad posten. 

Hier kunt u met alle problemen terecht. De wijkraad probeert dan een oplossing te zoeken. 

Ook worden er soms OPENBARE INFOAVONDEN gehouden in wijkcentrum de Skammel.

Houd dus de media en natuurlijk deze site in de gaten met de mededelingen.

Vergader data 2023 St. Wijkraad de Trisken

Dit zijn besloten vergaderingen. Bewoners kunnen via mail (wijkraaddetrisken@gmail.com) of brief (postbus Skammel) inbreng hebben in de vergadering. Of een afspraak maken met de wijkraad om begin van de vergadering hun probleem te bespreken. 

23 Maart

13 April

10 Mei

14 Juni

19 Juli

14 September

5 Oktober

8 November

6 December

 

Handige websites:

 > Gemeente Smallingerland <

 > Drachten wil je meemaken <

 > O.B.S. 't Tweespan <

 > P.C.B.O. 't Foarh�s <

 > facebook. Wijkcentrum-de-Skammel <

 > facebook Deelauto <

Handige emailadressen:

 > Politie Frysl�n <

 > info@wijkraaddetrisken.nl <

Overige websites:

 > Veilig Verkeer Nederland (VVN), district Frysl�n <

 > ANWB Nederland <

 

Afvalkalender 2023 <

 

Neem contact met ons op