veiligheid verkeer voorzieningen

Wijkraadslid??

Stichting wijkraad de Trisken zoekt een nieuw wijkraadslid.

Betrokken, sociaal, communicatief vaardig en een teamspeler.

Die zich interesseert in wonen, werken, welzijn, spelen en recreëren in de wijk.

Bemoeien met ontwikkelingen van en in de wijk, veiligheid en de leefomgeving in de wijk.

wijkraaddetrisken@gmail.com