veiligheid verkeer voorzieningen

Woont u met plezier in de Trisken?

PROFIEL vrijwilliger

  • wijkbewoner of iemand die zich sterk verbonden voelt met onze wijk

  • communicatieve vaardigheden

  • constructieve meedenker in de wijkraad

  • interesse voor alle denkbare zaken op wijkniveau

De hoofdthema’s waar de Wijkraad zich mee bezig houdt liggen op de terreinen leefbaarheid, veiligheid en verkeer.

De Wijkraad zet zich in om via contacten met (groepen) bewoners, organisaties en de gemeente het beleid op deze gebieden zo te verbeteren dat het (nog) aantrekkelijker wordt om in onze wijk te wonen.

Op het moment spelen zaken als herinrichting plein Melkkelder en een AED in de wijk.

Wil(t) je / u nog graag wat aanvullende informatie, neem dan contact op met ons op wijkraaddetrisken@gmail.com .

Rechtstreeks solliciteren kan natuurlijk ook op hetzelfde e-mail adres.