veiligheid verkeer voorzieningen

WOZ

Logo gemeente Drachten Smallingerland DS LOGO als

 

 

Bezwaar maken kan op drie manieren: 

 1. Digitaal – > online bezwaar maken <
 2. Via het bezwaarformulier op de website van de gemeente >Smallingerland<
 3. Via een brief naar: Gemeente Smallingerland, Postbus 10.000, 9200 HA Drachten

  Niet automatisch uitstel van betaling

  Door het versturen van een bezwaarschrift krijgt u niet automatisch uitstel van betaling. Dat betekent dat u de belasting nog steeds op tijd moet betalen. Als u online bezwaar maakt, kunt u wel direct uitstel van betaling aanvragen door dit aan te vinken. Als u zelf een bezwaarschriftschrijft, moet u hierin de mogelijkheid om uistel van betaling benoemen. 

  Na uw bezwaar

  U ontvangt zo snel mogelijk een reactie op uw bezwaarschrift. Omdat iedereen in de gemeente tegelijk de belastingaanslag krijgt, krijgen wij alle bezwaarschriften ook in dezelfde periode binnen. Daarom hebben wij wettelijk gezien tot 31 december van hetzelfde belastingjaar om uw bezwaar te behandelen. Natuurlijk proberen wij uw bezwaar zo snel mogelijk te behandelen.

  Terugbetaling bij toewijzing bezwaar

  Heeft u gelijk gekregen? Dan storten wij het teveel betaalde belastinggeld terug naar uw rekening.