Notulen Thema avond: Leefbaarheid

De notulen van de Thema avond: Leefbaarheid, d.d. 16 februari 2010.

Datum:
16-02-2010

Lokatie:
‘De Skammel’

Aanvang:
20.00 uur

Eindtijd:
22.00 uur

1. Opening
Door de voorzitter Jarno v.d. Woude. Iedereen wordt gevraagd in de pauze de presentielijst in te vullen. De agenda wordt voorgelezen en duidelijk wordt gemaakt dat het een avond met het thema Leefbaarheid is. Voor het thema Verkeersveiligheid is in november al een open avond geweest. Hebben aanwezigen nog vragen over Verkeersveiligheid dan deze graag mailen naar de wijkraad.
2. Inleiding
Met de Doelstelling:
– Verkrijgen van inzicht (wat ‘leeft’ er..)
– Opnemen én behandelen van vragen
– Uitzetten van acties
Kernwoorden:
Openbare orde en veiligheid, wijkvoorzieningen, fysieke kwaliteit van de wijk, etc.
Waarna foto’s van goede dingen in de wijk en daarna minder fraaie foto’s van veel graffiti, vernielingen met als toetje de deplorabele toestand van de hal in de Melkkelderflat.
Kenmerken van de wijk:
– Bloemkoolwijk (bouw 1970 – 1985)
– ‘Zwakke’ kern
– Criminaliteit
– Steeds minder voorzieningen
Verpaupering;
Het snel achteruitgaan van de kwaliteit van een stedelijk gebied. Meestal worden huizen verwaarloosd en weinig onderhoud gepleegd aan huizen en voorziening.

Het zijn geen prettige wijken om te wonen.

3. Leefbaarheid
Visie;
Of mensen tevreden zijn met hun leef-, woon- of werkomgeving wordt door veel factoren bepaald. De inrichting vormt de basis, maar beheer en gebruik bepalen mede de uiteindelijke leefbare kwaliteit. Door naar de gebruiker te luisteren en te kijken weet je wat deze belangrijk vindt.
4. Vragen van wijkbewonders en discussie

Bewoner;
Waarom hangen er camera’s aan de kant van de Melkkelder waar nooit iets gebeurt?

Woon;
Camera’s voorkomen het niet.

Bewoonster;
We hebben Woon gevraagd camera’s te verhangen. Antwoord van Woon was; verplaatsen gaat niet zo maar. Daarna hoorden we weer een half jaar niets van Woon.

Woon;
Er zijn wel andere maatregelen genomen. SVS surveilleert meer.

WIJKRAAD neemt hierover nog contact op met Woon.

Bewoner;
Woon komt niet terug op afspraken met bewoners op bijeenkomst.

Bewoonster;
Veel contact met jeugd, ze willen een jeugdsoos.

Jonge bewoner;
Is er nog kans dat de soos terugkomt?

Wethouder Ketelaar;
Er is geïnvesteerd in de Skammel, wijkcentrum moet gebruikt worden. Als de jeugd een soos wil, dan moeten ze dat regelen met de MOS. Een goed plan en vrijwilligers, en dan moet dat te realiseren zijn

.

Bewoner;
Meeste problemen met de jeugd komen van buitenaf.

Wijkagent;
Dat is de kop in het zand steken, dat weten we wel beter.

Jonge bewoner;
Toen er nog een soos was, was het beter.

Bewoner;
Gemeente/Woon moet investeren. Bij Jumbo beter. Daar zijn huisbazen. Bewoners Schuttersveld krijgen boete, als ze er een puinhoop van maken. Waarom kan dat in de Melkkelder niet?

Woon;
Melkkelder is van ons, Voormalige Spar niet. Huismeester is er wel, maar niet altijd. Maar kom maar op met ideeën.

Wijkraad;
denk aan de visie Leefbaarheid, we moeten samenwerken om een betere situatie te creëren.

Bewoner;
Is het niet mogelijk om eerst gedurende een proefperiode te huren?

Woon;

niet mogelijk.

Wijkraad;
we moeten maar een vergadering MELKKELDER plannen, misschien komt daar meer uit
.

Bewoner Melkkelder;
anderhalf jaar bezig geweest om bewoners in Aktie te krijgen. Mensen willen en durven niet.

Woon;
Woon is bezig met een activiteitenplan voor de Trisken. Dit jaar gaan we daar mee aan het werk, samen met bewoners.

Wijkraad;
we houden Woon aan deze uitspraak en we hopen daar binnenkort meer over te horen.

Graffiti op Spar, wie is verantwoordelijk voor het onderhoud?

Schuitema, Spar Nederland.

Bewoner;
een nieuwe kleur op de Melkkelder en meer camera’s zou al veel helpen.

Wethouder Ketelaar;

Op dit moment werken Gemeente, Woningbouw en Wijkraad in Noord-Oost, De Bouwen en De Venen goed samen.

Bewoner;
De Trogreed is mooi beschilderd, kan dat ook niet met de tunneltjes van de Melkkelder?

Woon;
daar is toen subsidie voor geweest.

Bewoner;
Het is drie maanden geleden, wanneer worden de brievenbussen gerepareerd en de hal opgeknapt?

Bewoner;
Vuilcontainers zitten vaak te vol.

Gemeente;
Gehoord dat ze DIT jaar ondergronds gaan.

Bewoner;
Wij gaan ’s zomers weg. De jeugd neemt onze tuin dan in beslag. Spullen worden kapot gemaakt en een grote rotzooi. Bij de politie geweest en dit heeft niet geholpen.

Wijkagent gaat met hun praten.

Bewoonster;
Kan de wijkraad geen spreekuur houden?

De wijkraad gaat dit intern bespreken.

Bewoner;
wanneer krijgen we antwoord op onze vragen?

Wijkraad;
we moeten afwachten wanneer wij de antwoorden krijgen. Als wij ze krijgen krijgt U ze ook.

Bewoonster;
Wat gaat de politiek verbeteren aan de Trisken?

PvdA;
Zie ons verkiezingsprogramma, we moeten het met elkaar leefbaarder maken.

Bewoner;
We krijgen geen reactie van politiek, jeugd wordt de straat op gestuurd.

Bewoner;
Als ik bij woningbouw kom voor een klacht over een huurder kunnen ze niets voor mij doen. Een huurder maakt een grote brandstapel, steekt het in brand en de woningbouw wil van niets weten.

Accolade;
Huurders hebben contract met Accolade. Bij huurders onderling kunnen we bemiddelen. Kopers niet, maar veiligheid gaat altijd voor.

Wethouder Ketelaar;
Kleine dingen moeten onderling geregeld worden. We moeten niet elkaar onderling de bal toespelen maar samenwerken.

Focus bewoner;
De wijk staat nu slecht bekend, de Focus woningen zijn niet meer vol te krijgen. Wij worden straks gedwongen te verhuizen. De politiek moet hier het komende jaar naar kijken.

Wijkraad;
de wegen en de trottoirs worden ook slechter in de wijk. Ook is het jammer dat de Spar weg is. Gelukkig hebben we nog een kleine winkel. De wijkraad zet de problemen van Focus op de agenda.

Bewoner;
Als je problemen hebt met weg of trottoir, dan moet je zelf Openbare Werken benaderen, dat werkt goed.

Bewoner;
Openbaar vervoer, Stockman van de gemeente boekt resultaat bij Qbuzz. Lijn 12 komt in de Trisken met laagdrempel bussen. De Qliners gaan de Trisken uit.

Wijkraad;
er wordt inderdaad aan gewerkt door Qbuzz.

Bewoonster;
In de Skammel zijn vrijwilligers genoeg maar voor het opknappen van het plein voor de Skammel is niemand te vinden.

5. Pauze
6. Nabeschouwing

Wijkraad;
er is een schrikbarend aantal klachten van de openbare orde.

Bewoonster;
wanneer

krijg ik de notulen?

Wijkraad;
zo spoedig mogelijk. Ze moeten gemaakt worden en goedgekeurd door de gehele wijkraad. Daarna kunnen ze verspreid worden. Ze komen direct als ze klaar zijn op de site;

WWW.DETRISKEN.NL

.

Vragen kunnen ook per post. P.a. de Skammel.

Bewoonster;
zelfs over de Melkkelder is nog wat positiefs te melden.

Bewoner;
POSITIEF; Er staat nog 20.000 euro op een rekening van de gemeente, bestemd voor de Trisken. En wat is er met de andere 30.000 euro gebeurd?

Gemeente;
dat wordt gemaild naar de wijkraad.

Wijkraad;
dan plaatsen wij dat op de site.

7. Sluiting

Voorzitter;
vindt het jammer dat er zoveel over de Melkkelder is gepraat, blijkbaar was dat nodig. Maar daardoor zijn andere onder-werpen minder of niet aan bod gekomen. Toch blij met deze grote opkomst. De wijkraad gaat beraadslagen over een spreekuur. De notulen zullen zo spoedig mogelijk verspreid worden en de antwoorden van de gemeente en Woningbouw zullen direct als ze binnen komen op de site worden geplaatst
.