Notulen 06-01-2015

Notulen van de besloten wijkraadsvergadering op 6 januari 2015.

Wijkraadsvergadering

Datum;
06-01-2015

Plaats;
De Skammel.

Aanvang;
19.30 uur.

Eindtijd;
21.30 uur +

Notulen wijkraadsvergadering St. wijkraad de Trisken

1.

Opening door de voorzitter.

2.

Gemeente info

Koffiekar; blijft in de gemeente breed inzetbaar. Kan in de Trisken gebruikt worden als dat nodig is.

Buslus veld; Er komt een info avond voor wijkbewoners. 2 wijkraadsleden zullen hierbij aanwezig zijn.

Breeduit; Dit is nu duidelijk. Besloten vergaderingen kunnen niet gratis in de Breeduit worden geplaatst.

Honden poep bakken; waren voor kerst al dicht, kan dit niet wat later? ����Erik neemt het mee.

Speeltoestellen; S.Paulusma neemt contact met ons op.

Buurtbudget; moet voor 1 april worden ingeleverd.

3.

Ingekomen/uitgegane stukken

Statuten zijn binnen gekomen. �Bewoner heeft al een exemplaar gekregen.

4.

Mededelingen

Wijkraadsvergaderingen in 2015; vastgesteld, worden op de site gezet.

Financieel jaarverslag; volgende vergadering.

Wijkraad de Drait; visite in februari. Secretaris neemt contact op.

5.

Voorzieningen; Voor meldingen moet het nummer op lantaarnpalen vermeld worden. Als het nummer ontbreekt is er een probleem. Gemeente wil niets doen zonder nummer. Wie regelt dit??!!

6.

Veiligheid; Niets.

7.

Verkeer; Bordje �fietsers voorrang� moet er binnen een maand hangen. Anders weer contact met gemeente.

8.

Aktielijst

�Belgische� rotonde; hele discussie over deze kruising/rotonde/plein. We willen dat hier wat aan gebeurt. We nemen contact op met de gemeente (S de Schiffart).

Punt 2 ( website) wordt geschrapt.

Punt 3 wijkraad neemt contact op met John v.d. �Weide.

Punt 4 werken aan wijken; nieuwsbrief op de site.

Punt 5 transferium; geen nieuws.

Punt 9 buurtbudget; volgende vergadering agendapunt.

Punt 10 wijkschouw; moet duidelijker en serieuzer.

9.

Rondvraag; Activiteiten van de Skammel moeten op de site komen. De secretaris regelt het.

10.

Sluiting door de voorzitter, volgende vergadering 24 februari.