Notulen 24-02-2015

De notulen van de besloten wijkraadsvergadering op 24 februari 2015.

Wijkraadsvergadering

Datum;
24-02-2015

Plaats;
De Skammel.

Aanvang;
19.30 uur.

Eindtijd;
21.30 uur +

Notulen wijkraadsvergadering St. wijkraad de Trisken

1.

Opening door de voorzitter. Afwezig zijn de penningmeester en de regiomanager.

2.

Gemeente info

Buslus veld; er is een bewonersvergadering geweest van werken aan wijken waar 5 bewoners op af kwamen. Er is afgesproken dat er een proefperiode komt voor het speelveld. Het toestel wordt nog wel iets verplaatst naar een droger gedeelte.

Belgische rotonde; 3 wijkraadsleden zijn in discussie geweest met de verkeersdeskundige Sander de Schiffart. Na veel discussie is besloten dat de gemeente borden plaatst met gelijkwaardige kruising en dat de wijkraad
Veilig Verkeer Nederland inschakelt, een oproep doet via de website, een spandoek ophangt en contact opneemt met het FCC.

3.

Ingekomen/uitgegane stukken

Notulen 06-01-2015 worden goedgekeurd.

4.

Mededelingen

Wijkraad de Drait heeft nog geen afspraak gemaakt.

5.

Voorzieningen

Financieel jaarverslag komt de volgende vergadering aan de orde.

Contact met John v.d.Weide door een wijkraadslid. Veegauto; volgens schema. Hondenpoepbakken; vroeg afgesloten voor kerst en oud en nieuw. Succes; vorige jaar 30 bakken vernield door vuurwerk en nu slechts 3. Waarom geen hondenpoepbak tussen de fietsbrug en ingang Trisken. Wordt uitgezocht. ����������������������������Paden dijk smal; wordt uitgezocht. �Wijkbeheer; doet werk op initiatief van bewoners. Poepbakken worden wel altijd geleegd.

Buurtbudget wordt aangevraagd voor bloembollen en wijkfeest.

Site wordt bijgehouden, komt nog een verhaal op over de �Belgische rotonde�, gelijkwaardige kruising.

6.

Veiligheid; er wordt gediscusseerd over bijtgrage honden en politie toezicht. Een oplossing is er voorlopig niet.

7.

Verkeer

Bordje �fietsers voorrang� hangt er nog steeds niet. Sander de S. is er mee bezig��.wordt vervolgt.

8.

Aktielijst

punt 6 wordt geschrapt. Nieuw punt 6 thema avond; mogelijkheid is inbraak en brand beveiliging.

Werken aan wijken; er zijn veel verslagen van bezoek bewoners, Nu wordt naar een vervolg gekeken.

Wijkschouw; eigen wijkschouw 24 maart 18.30 uur.

9.

Rondvraag; wijkschouw oproep op site; wie heeft klachten opmerkingen over; schuttingen, snoeiwerk, achterstallig onderhoud, paden, wegen, stegen, verlichting e.d.

 

10.

Sluiting door de voorzitter.