Notulen 24-03-2015

De notulen van de besloten wijkraadsvergadering op 24 Maart 2015.

Wijkraadsvergadering

Datum;
24-03-2015

Plaats;
De Skammel.

Aanvang;
19.30 uur.

Eindtijd;
21.30 uur +

Notulen wijkraadsvergadering St. wijkraad de Trisken

1.

Opening
door de voorzitter. Afwezig zijn de penningmeester en de regiomanager.

2.

Gemeente info

Erik is niet aanwezig.

3.

Ingekomen/uitgegane stukken

Notulen vorige vergadering worden goedgekeurd.

Financieel jaarverslag komt later aan de orde.

4.

Mededelingen

Een twaalftal bewoners rond Dorsvloer 168 zijn bij ons geweest voor een klacht over stankoverlast. De stankoverlast is al een paar jaar geleden begonnen, Vorig jaar zomer heeft de gemeente of een aannemer het provisorisch proberen op te lossen �door over alle lekken een berg zand te gooien.

Maar kinderen spelen op het vieze zand en scheppen er met emmertjes in. Er staan hekken om heen, maar die sluiten niet meer. Die bergen zand zouden een tijdelijke oplossing zijn, tot er een nieuwe put zou worden geplaatst. En daar ligt het probleem. Er is de bewoners gezegd dat die vorig jaar september zou komen en dat is nooit gebeurd. Er zouden ook nieuwe hekken geplaatst worden.Het zou opnieuw bestraat worden en alles zou netjes gemaakt worden.

De wijkraad gaat contact opnemen met de gemeente.

Een mail over agressieve honden in het losloopgebied tussen wijk de Drait en wijk de Trisken, namelijk bij het zogenaamde Schapedijkje.

De wijkraad gaat contact opnemen met de wijkagent en kan alleen maar aanraden aangifte te doen bij de politie.

5.

Voorzieningen

Contact met John v.d.Weide gehad. Door ziekte van een collega geen tijd voor bepaalde zaken. Over drie weken weer contact.

Buurtbudget �- we gaan foto�s maken van de krokussen om lege plekken te kunnen opvullen.

Poepbak; bij fietsbrug, volgende vergadering.

6.

Veiligheid

7.

Verkeer

Bordje �fietsers voorrang� hangen er nog steeds niet. Contact met gemeente opnemen.

�Belgische Rotonde�; we nemen contact op met VVN.

8.

Aktielijst

wijkschouw;
speeltuin Dorsvloer, bankje bij voetbalveldje, niet bij speeltuin. We nemen contact op met S. Paulusma.

9.

Rondvraag;
niets.

10.

Sluiting door de voorzitter.