Notulen 28-04-2015

Hierbij de notulen van de besloten wijkraadsvergadering op 28 april j.l.

Wijkraadsvergadering

Datum;
28-04-2015

Plaats;
De Skammel.

Aanvang;
19.30 uur.

Eindtijd;
21.30 uur +

Notulen wijkraadsvergadering St. wijkraad de Trisken

1.

Opening
door de voorzitter. De penningmeester en de regiomanager zijn niet aanwezig, m.k.

2.

Gemeente info,
Erik niet aanwezig, geen info.

3.

Ingekomen/uitgegane stukken

Notulen vorige vergadering worden goedgekeurd.

Mail van mevrouw de Vries, put Dorsvloer. We zullen Erik vragen wanneer ze zullen beginnen met de werkzaamheden.

Mail over de bollen. We gaan het in 2 jaar doen. Wanneer gaan we planten? Krokusdag! Borders schoonmaken, Bollen planten en traktatie na. We nemen contact op met de scholen. We mailen het naar de gemeente.

4.

Mededelingen;
Geen.

5.

Voorzieningen

De paden zijn al aangepast op de dijk. Ziet er goed uit.

Speeltoestel hoek Hanebalken/Hooizolder. Bewoonster heeft een mail naar Sytske Paulusma gestuurd. Geen resultaat. We gaan Erik vragen wat we hier mee moeten.

Wijkfeest; we gaan de volgende vergadering de voorzitter van wijkevenementen uitnodigen om te praten over het wijkfeest.

Bankjes; we gaan voor het volgende buurtbudget weer een aantal bankjes aanvragen voor speelveldjes.

Financi�n �����-
penningmeester niet aanwezig; volgende vergadering.

6.

Veiligheid;
VVN mailen.

7.

Verkeer

Bordjes �fietsers voorrang� hangen er nog steeds niet. We vragen Erik om eens contact op te nemen met Sander de Schiffart.

�Belgische Rotonde�; geen nieuws.

8.

Aktielijst

wijkschouw wordt 2015.

9.

Rondvraag
; �volgende vergadering 26 mei 2015.

10.

Sluiting door de voorzitter.