Notulen 26-05-2015

Hierbij de notulen van de besloten wijkraadsvergadering op 26 mei 2015.

Wijkraadsvergadering

Datum;
26-05-2015

Plaats;
De Skammel.

Aanvang;
19.30 uur.

Eindtijd;
21.30 uur +

Notulen wijkraadsvergadering St. wijkraad de Trisken

1.

Opening
met gast; de gast is Jonathan Pit, de voorzitter van wijkevenementen de Trisken. We evalueren het voorgaande wijkfeest en gaan in discussie over het volgende wijkfeest. De wijkraad maakt een budget afspraak met wijkevenementen. Over budget voor nieuwe T-shirts wordt later overlegd.

2.

Gemeente info;
Bij de inloop was er een groep bewoners rondom de put Dorsvloer. We nemen de info aan en nemen contact op met de gemeente.

3.

Ingekomen/uitgegane stukken

Notulen vorige vergadering worden goedgekeurd.

4.

Mededelingen;
geen.

5.

Voorzieningen

Contact met John v.d.Weide;
Paden op de dijk zijn mooi geworden. Honden poep bak staat nog niet op z�n plaats, wordt vervolgt.

Contact met S.Paulusma;
we nemen contact met de regiomanager op. Misschien heeft dat meer effect.

Financi�n �����-
de volgende vergadering zal de penningmeester aanwezig zijn om de financi�n toe te lichten.

6.

Veiligheid;
geen.

7.

Verkeer

Bordje �fietsers voorrang� ;
hangt er eindelijk. We sturen Sander de Schiffart een bedankje en gaan vragen wanneer

de slijtlaag op de kruising van de Stal thv nr.63 wordt hersteld.

�Belgische Rotonde�;
VVN heeft
toegezegd dat een onafhankelijke analyse van een verkeerskundig consulent van Veilig Verkeer Nederland ook geen probleem is.

We gaan FCC ook op de hoogte stellen van de ontwikkelingen.

VVN;
houden we contact mee.

8.

Aktielijst;
geen bijzonderheden.

9.

Rondvraag;
geen.

10.

Sluiting door de voorzitter, volgende vergadering; 30 juni.