Notulen 30-06-2015

Hierbij de notulen van de besloten wijkraadsvergadering van 30 juni 2015.

Wijkraadsvergadering

Datum;
30-06-2015

Plaats;
De Skammel.

Aanvang;
19.30 uur.

Eindtijd;
21.30 uur +

Agenda wijkraadsvergadering St. wijkraad de Trisken

1.

Opening
door de voorzitter.

2.

Gemeente info

Regiomanager weer niet aanwezig.

3.

Ingekomen/uitgegane stukken

Notulen vorige vergadering worden goedgekeurd.

4.

Mededelingen

Financi�n �����- penningmeester niet aanwezig.

5.

Voorzieningen

Contact met John v.d.Weide (Sietske), paden op dijk zijn breder gemaakt en hondenpoepbak is verplaatst.

Contact met S.Paulusma; heeft geen resultaat.

6.

Veiligheid;
geen bijzonderheden.

7.

Verkeer

VVN heeft nog niets van zich laten horen, de secretaris mailt er weer achter aan.

8.

Aktielijst

punt 7; de secretaris neemt weer contact met de scholen op over het planten van bollen langs de Stal.

9.

Rondvraag;
geen.

10.

Sluiting
door de voorzitter
.