Notulen 27-10-’15

Hierbij de notulen van de besloten wijkraadsvergadering van 27 september 2015.

Notulen wijkraadsvergadering St. wijkraad de Trisken

27-10-2015

de Skammel

1.

Opening
door de voorzitter.

2.

Gemeente info;
Erik niet aanwezig.

3.

Ingekomen/uitgegane stukken

notulen 22-09-2015 worden goedgekeurd, kunnen op de site worden geplaatst.

mail van de regiomanager,

We zullen om te tafel gaan om te overleggen over de open avond.

4.

Mededelingen;
er moet een kasboek komen voor financi�n.

5.

Voorzieningen

verloop bollen plant dag; door allerlei omstandigheden en onduidelijkheden is niet alles gelukt. We zullen nog een dag moeten plannen. De gemeente kan dan de gaten maken en de vrijwilligers hoeven alleen bollen in de gaatjes te doen.

6.

Veiligheid;
geen.

7.

Verkeer

VVN, Belgische rotonde, we hebben de
verkeerskundige analyse van de kruising Oprijlaan � de Stal � Grasland gelezen. De borden �rechts voorrang� kunnen er komen, wat ons betreft. Nu de gemeente nog. We sturen een mail naar Sander om aan te dringen op de borden.

8.

Aktielijst;
geen veranderingen.

9.

Rondvraag;
discussie over mail van Erik over open avond.

10.

Sluiting
door de voorzitter.