Jaarverslag 2015

Jaarverslag ven St. wijkraad de Trisken. Stond in de archieven, is nu op de site.

Jaarverslag St. wijkraad de Trisken 2015

Januari;

Koffiekar; blijft in de gemeente breed inzetbaar. Kan in de Trisken gebruikt worden als dat nodig is.

Buslus veld; Er komt een info avond voor wijkbewoners. 2 wijkraadsleden zullen hierbij aanwezig zijn.

Breeduit; Dit is nu duidelijk. Besloten vergaderingen kunnen niet gratis in de Breeduit worden geplaatst.

Honden poep bakken; waren voor kerst al dicht, kan dit niet wat later? ����Erik neemt het mee.

Speeltoestellen; S.Paulusma neemt contact met ons op.

Buurtbudget; moet voor 1 april worden ingeleverd.

Bordje �fietsers voorrang� moet er binnen een maand hangen. Anders weer contact met gemeente.

Activiteiten van de Skammel moeten op de site komen.

Februari;

Buslus veld; er is een bewonersvergadering geweest van werken aan wijken waar 5 bewoners op af kwamen. Er is afgesproken dat er een proefperiode komt voor het speelveld. Het toestel wordt nog wel iets verplaatst naar een droger gedeelte.

Belgische rotonde; 3 wijkraadsleden zijn in discussie geweest met de verkeersdeskundige Sander de Schiffart. Na veel discussie is besloten dat de gemeente borden plaatst met gelijkwaardige kruising en dat de wijkraad
Veilig Verkeer Nederland inschakelt, een oproep doet via de website, een spandoek ophangt en contact opneemt met het FCC.

Hondenpoepbakken; vroeg afgesloten voor kerst en oud en nieuw. Succes; vorige jaar 30 bakken vernield door vuurwerk en nu slechts 3. Waarom geen hondenpoepbak tussen de fietsbrug en ingang Trisken. Wordt uitgezocht. ����������������������������Paden dijk smal; wordt uitgezocht. �Wijkbeheer; doet werk op initiatief van bewoners. Poepbakken worden wel altijd geleegd.

Buurtbudget wordt aangevraagd voor bloembollen en wijkfeest.

Site wordt bijgehouden, komt nog een verhaal op over de �Belgische rotonde�, gelijkwaardige kruising.

Veiligheid; er wordt gediscusseerd over bijtgrage honden en

politie toezicht. Een oplossing is er voorlopig niet.

Bordje �fietsers voorrang� hangt er nog steeds niet. Sander de S. is er mee bezig��.wordt vervolgt.

Maart;

Een twaalftal bewoners rond Dorsvloer 168 zijn bij ons geweest voor een klacht over stankoverlast. De stankoverlast is al een paar jaar geleden begonnen, Vorig jaar zomer heeft de gemeente of een aannemer het provisorisch proberen op te lossen �door over alle lekken een berg zand te gooien.

Maar kinderen spelen op het vieze zand en scheppen er met emmertjes in. Er staan hekken om heen, maar die sluiten niet meer. Die bergen zand zouden een tijdelijke oplossing zijn, tot er een nieuwe put zou worden geplaatst. En daar ligt het probleem. Er is de bewoners gezegd dat die vorig jaar september zou komen en dat is nooit gebeurd. Er zouden ook nieuwe hekken geplaatst worden.Het zou opnieuw bestraat worden en alles zou netjes gemaakt worden.

De wijkraad gaat contact opnemen met de gemeente.

speeltuin Dorsvloer, bankje bij voetbalveldje, niet bij speeltuin. We nemen contact op met S. Paulusma.

April;

De krokusbollen. We gaan het in 2 jaar doen. Wanneer gaan we planten? Krokusdag! Borders schoonmaken, Bollen planten en traktatie na. We nemen contact op met de scholen. We mailen het naar de gemeente.

De paden zijn al aangepast op de dijk. Ziet er goed uit.

Speeltoestel hoek Hanebalken/Hooizolder. Bewoonster heeft een mail naar Sytske Paulusma gestuurd. Geen resultaat. We gaan Erik vragen wat we hier mee moeten.

Wijkfeest; we gaan de volgende vergadering de voorzitter van wijkevenementen uitnodigen om te praten over het wijkfeest.

Bankjes; we gaan voor het volgende buurtbudget weer een aantal bankjes aanvragen voor speelveldjes.

Financi�n �����-
penningmeester niet aanwezig; volgende vergadering.

Mei;

wijkevenementen de Trisken. We evalueren het voorgaande wijkfeest en gaan in discussie over het volgende wijkfeest. De wijkraad maakt een budget afspraak met wijkevenementen. Over budget voor nieuwe T-shirts wordt later overlegd.

Gemeente info;
Bij de inloop was er een groep bewoners rondom de put Dorsvloer. We nemen de info aan en nemen contact op met de gemeente.

Bordje �fietsers voorrang� ;
hangt er eindelijk. We sturen Sander de Schiffart een bedankje .

�Belgische Rotonde�;
VVN heeft
toegezegd dat een onafhankelijke analyse van een verkeerskundig consulent van Veilig Verkeer Nederland ook geen probleem is.

We gaan FCC ook op de hoogte stellen van de ontwikkelingen.

Augustus;

Collegetour; 30 september in de Drait. We zullen er bij zijn. ���������Buurtbudget; voor 1 0ktober kunnen we weer nieuwe voorstellen inleveren.

Overlast op dijk; Het speelhuisje op de dijk blijft staan om een plaats voor de jeugd te bieden. �Onderhoud riet; dit doet de schaapsherder.

De wijkraad zal dit aanzien en zo nodig weer bij de gemeente aan de bel trekken.

Inloop transferium; 18 augustus is er een inloop geweest voor het transferium. �Waarom is de wijkraad hier niet voor uitgenodigd? Volgens onze regiomanager moeten we dat Sander de Schiffart vragen. Dat zullen we doen. We maken een afspraak voor meer uitleg.

Jaarverslag wijk- en dorpsbeheer; foto�s in het verslag zijn niet allemaal even positief. de foto van de Trisken laat afval zien.

VVN rapport wordt bekeken, samenvatting komt op site.

September;

Jonathan Pit over kinderspul; Kinderspul is zeer goed verlopen. Gemiddeld 40 kinderen tot uitschieters tot over de 70. Wijkfeest verliep goed tot het onweer losbarstte. Dit was jammer. �����������De wijkraad heeft de begroting van kinderspul bekeken en goedgekeurd. In maart gaat de wijkraad aanschuiven bij een kinderspul vergadering. Op 24 oktober organiseert kinderspul een spokentocht.

Van de voorzitter; Inmiddels is de zomervakantie al weer achter de rug , en gaan wij als wijkraad weer aan de slag. Tijd om met jullie, als wijkraadsleden , in gesprek te gaan over de vraag hoe jullie denken over de visie, aanpak en wat beter kan. ����������������������������������������Hier breekt een hele discussie over los. We worden het eens dat sommige zaken beter kunnen en moeten. Daar gaan we aan werken.

Verkeersdeskundige van VVN komt 23 september kijken bij de �Belgische� rotonde.

Collegetour; we gaan 30 september om 19.30 uur naar de Drait.

Buurtbudget; voor 1 oktober. We vragen een bankje bij speeltuin de Dorsvloer. En gaan in overleg over speeltoestel voor kleine kinderen op speelveld Hanebalken/Hooizolder.

Veiligheid;
Trogreed; hekjes worden verplaatst.

Open avond, doen we nog in de herfst/winter. Data

plannen. Speerpunten; Groenvoorziening, speeltuinen en hondenpoep.

Oktober;

Verloop bollen plant dag; door allerlei omstandigheden en onduidelijkheden is niet alles gelukt. We zullen nog een dag moeten plannen. De gemeente kan dan de gaten maken en de vrijwilligers hoeven alleen bollen in de gaatjes te doen.

VVN, Belgische rotonde, we hebben de
verkeerskundige analyse van de kruising Oprijlaan � de Stal � Grasland gelezen. De borden �rechts voorrang� kunnen er komen, wat ons betreft. Nu de gemeente nog. We sturen een mail naar Sander om aan te dringen op de borden.

November;

REIK. We gaan in overleg op 8 december. 3 leden gaan hier heen.

Overleg FCC; Meer activiteiten, minder paarden. Maar omwonenden hebben hier problemen mee. Wijkraad vindt dat FCC rekening moet houden met omwonenden. Misschien meer geluidsisolatie? We houden de vinger aan de pols.

Groenonderhoud; we gaan E.Tilma volgend jaar uitnodigen voor een wijkraadsvergadering.

Buurtbudget wordt januari besproken.

December;

We vragen op de site om klachten over GROEN �te melden bij ons.

kalender 2016 wordt goedgekeurd, gaat op de site.

Jaarverslag 2015 wordt gemaakt.

mailverkeer Belgische rotonde, we vinden nog steeds dat er borden moeten komen en wachten op antwoordt van Sander de Schiffart.

Tomtom; Belgische rotonde, zoeken we uit.

Buurtbudget;

Kinderspul & Wijkfeest, uitgevoerd.

 

Bloembollen langs de Stal, uitgevoerd.