Notulen 13-01-’16

Hierbij de notulen van de besloten wijkraadsvergadering in januari.

Notulen wijkraadsvergadering St. wijkraad de Trisken

13-01-2016

de Skammel

1.

Opening
door de voorzitter. Iedereen is aanwezig.

2.

Gemeente info

transferium; Mailen naar de gemeente; aanbesteding bekend, dan graag een mail naar ons.

groen in de wijk; We nodigen de heer Tilma uit voor een gesprek.

3.

Ingekomen/uitgegane stukken

notulen 22-12-2015 worden goedgekeurd.

inloop kwartier; buitenfitnes achter de buslus. We wachten �af. �Klacht over groen van bewoners, we wijzen ze door naar de afdeling Groen van de gemeente. ������������������������������������������������We zijn het eens dat de inloop nuttig is.

4.

Mededelingen

Buurtbudget aanvraag Voergang zetten we op de site.

Regiomanager komt regelmatig op de vergaderingen in 2016.

5.

Voorzieningen

financi�n; goedgekeurd.

Nieuw buurtbudget; we vragen een speeltoestel voor kinderen van 3 tot 12 jaar op veld Hanebalken/Hooizolder.

Jaarverslagen komen binnenkort op de site.

6.

Veiligheid;
geen inbreng.

7.

Verkeer

Belgische rotonde; we gaan een verandering bij tomtom aanvragen.

8.

Aktielijst;
punt 5 kan eraf (overleg verkeer/wijkraad).

Buurtbudget; we gaan op de site nog eens verduidelijken waar bewoners een aanvraag voor kunnen indienen en op welke manier.

Wijkschouw; eigen wijkschouw doen we in Maart/April.

9.

Rondvraag;
bewoners klagen over verkeersdrempels te stijl. We mailen hier over met de gemeente.

10.

Sluiting
; door de voorzitter.