Notulen 17-02-’16

Notulen van de besloten wijkraadsvergadering op 17 februari 2016.

Notulen wijkraadsvergadering St. wijkraad de Trisken

17-02-2016

de Skammel

1.

Opening
door de voorzitter.

Iedereen aanwezig.Als gast is E.Tilma van groen aanwezig.

2.

Gemeente info
;
transferium; Nog geen nieuws. De secretaris gaat A.Scheffer mailen over het verwachte tijdstip dat het bekend is.

Volgende week komt de �Belgische Rotonde� in de verkeers– commissie.

3.

Ingekomen/uitgegane stukken

notulen 13-01-2016 worden unaniem goedgekeurd.

mail; geen.

inloop kwartier; niemand.

4.

Mededelingen;
In Himsterhout is een wijkraad in oprichting.

5.

Voorzieningen;
FCC, mail wordt rondgestuurd voor info en meningsvorming.

Groen met E.Tilma;
Langs fietspad veel hoge bomen, slootje smerig en wateroverlast.
Groenvoorziening gaat het bekijken.
De dijk; paden onderhoud, veel water op paden, te grote rietkragen, te veel distels, onderhoud door schapen en bruggen onderhoud.

Groenvoorziening gaat kijken wat ze hiermee moet. Er zijn �bezuinigingen op groenvoorziening. �Schapen komen 2 x per jaar op dijk. Gemeente gaat nog eens in gesprek met schaapherder over paden schoonmaken. Men zoekt uit wanneer bruggen zijn onderhouden.

Achter Hanebalken; paden onderhoud, veel water, moeras.
Wegens bezuinigingen worden de paden inderdaad minder vaak onderhouden.
Rondom scholen; veel zand, geen gras meer.
Groenvoorziening vraagt zich af of dit gemeentegrond is of van de scholen, ze zoeken het uit.
Voor Hooizolder 102, boom geeft veel overlast.
Zolang de boom geen gevaar oplevert doet de gemeente hier niets mee. De bomen worden gekeurd op gevaar.

financi�n; Alleen rekening van MOS.

6.

Veiligheid;
Geen.

7.

Verkeer;
zie gem. info.

8.

Aktielijst;
3, Werken in Wijken, in April volgende vergadering.

Eigen wijkschouw in april. De secretaris stuurt mogelijke

data door.

9.

Rondvraag;
15 Maart overleg met gemeente over buslijn.

16 Maart overleg met Kinderspul en

Buurtsportvereniging.

23 Maart wijkraadsvergadering.

10.

Sluiting;
door de voorzitter.