Notulen 23-03-’16

Hierbij de notulen van de besloten wijkraadsvergadering op 23 Maart 2016.

Notulen wijkraadsvergadering St. wijkraad de Trisken

23-03-2016

de Skammel

1.

Opening
door de voorzitter.

Iedereen is aanwezig + gast Albert Woldhuis (wijkbewoner).

2.

Gemeente info
; Erik afwezig m.k.

3.

Ingekomen/uitgegane stukken.

notulen 17-02-2016 worden goedgekeurd, kunnen op de site.

mail; groen schrapt het onderhoud aan paden achter de Hanebalken. Daar is de wijkraad het niet mee eens. We gaan dit mailen naar Erik. Riet onderhoud is voor Wetterskip, we vragen Erik contact op te nemen.

inloop kwartier; Jaarverslagen + notulen op site. Hoe zit dat met de jeugdhangplek op de dijk, kan daar een stukje van op de site? We overleggen met Erik.

4.

Mededelingen;
Veel grof vuil en rotzooi in de Hooizolder. De leden

nemen het mee in �werken in wijken�. Ook veel groen

op parkeerplaatsen.

Is er in de gemeente ook een drollenzuiger??

We hebben nog een wijkraadslid nodig, wie weet er

nog een??

5.

Voorzieningen.

financi�n; Alleen rekeningen MOS en administratie. Volgende vergadering brainstormen over kerst, jeugd in Skammel en andere activiteiten.

buurtbudget Foarhus; We overleggen met Erik over het budget, in principe zijn we akkoord. Kinderspul is blij met budget.

Buurtsportvereniging willen we niet onder onze paraplu laten functioneren. We melden dat aan hun.

In April houden we onze eigen wijkschouw, volgende vergadering op de agenda; uitnodigingen en punten.

Burgemeester bezoek, volgende vergadering op de agenda, we denken er al over na.

6.

Veiligheid;
De Belgische rotonde, is daar nog steeds niets over bekend? We willen borden!! We sturen een mail naar Erik.

7.

Verkeer;
we krijgen klachten over dubbelparkeren en dicht op bocht

parkeren. We sturen een mail naar Teake.

We hadden een vraag over de drempels naar Sander

gestuurd, maar krijgen geen reactie. Erik mailen.

8.

Aktielijst;
punt 5 ( overleg verkeer/VVN/Wijkraad) schrappen we.

Werken in wijken vergaderd in April.

9.

Rondvraag;
Niets.

10.

Sluiting
door de voorzitter.