Notulen 18-04-’16

Hierbij de notulen van de besloten wijkraadsvergadering op 18 april 2016.

Notulen wijkraadsvergadering St. wijkraad de Trisken

18-04-2016

de Skammel

1.

Opening
door de voorzitter.

2.

Gemeente info;
geen.

3.

Ingekomen/uitgegane stukken.

notulen 23-03-2016 worden goedgekeurd.

mail; �groen/jeugdhangplek/drempels/rotonde. Van het buurtbudget krijgen we half mei bericht. Van de jeugdhangplek op de dijk komt een bericht op de site. De mail van Sander over de drempels en de rotonde; De wijkraad vindt de mail te persoonlijk. Wij geven signalen van wijkbewoners door. Dit mailen we naar Sander. Verder zijn we het niet eens met de stelling over de �Belgische rotonde�. Tijdelijke bebording vinden we geen oplossing omdat, we proberen dit al steeds duidelijk te maken, de bebording niet voor bewoners is maar voor incidentele voorbijgangers. Zoals visite voor bewoners en vele bezoekers van het FCC. We mailen Sander dat we een andere oplossing gaan zoeken.

28 juni komt B & W �s middags naar de Trisken. Onderwerpen o.a. leegstand voormalige winkel, hondenpoep handhaving en Belgische rotonde.

inloop kwartier; Niemand.

14 mei is de opening van het buslus veld door de Buurt Sport Vereniging van 13.00 tot 15.00 uur. Is het misschien handig als hier bordjes komen; verboden voor honden? We mailen Erik.

4.

Mededelingen

wijkschouw;
Resultaten van de eigen wijkschouw.

Vanaf de Skammel zijn we achter de scholen langs gefietst.

Achter de Tweespan ligt tot aan het fietspad zand tussen de bomen.

Volgens een wijkraadslid is dit zand dat over is van de zandbakken bijvullen voor de scholen. Wij zouden hier graag weer gras zien.

In het fietspad is de teerlaag flink beschadigd (gat), bij driesprong fietspad. Graag repareren.

In de weg (Dorsvloer) is de weg flink beschadigd (gat), weg naast school. Graag repareren.

Kruispunt Stal/Oprijlaan (Belgische rotonde); we hebben nog steeds geen bericht van de gemeente (Sander) over de borden.

Aan de kant van de huisarts zouden best wel een paar bankjes kunnen staan. Met zicht op het/de kruispunt/Belgische rotonde. Buurtbudget?

Over de dijk gefietst. Zag er een stuk beter uit. Wilgen zijn geknot en fietspaden worden opgehoogd en verbreed. We keken wel even vreemd richting de Trisken. Aan de overkant van de vijver (Schuur?) staan ook wilgen, maar deze zijn niet geknot. Dit ziet er vreemd uit. Gaat de gemeente dit nog laten doen? We zijn nog even gestopt bij h
et huisje (JOP (Jongeren Ontmoeting Plek)). Daar viel het ons op dat het hier erg drassig is. Kan hier niets aan gedaan worden?

We zijn achter de Hanebalken langs gefietst en zagen een voetbalveld.

Het gras stond echter zo hoog dat hier niet te voetballen is. Kan de gemeente hier iets aan doen? Met een nieuwe buurt sport vereniging moet dit toch niet kunnen?

Op de terugweg naar de Skammel kwamen we nog een weg beschadiging tegen. In de weg (naast Hooizolder 19) is de weg flink beschadigd (gat. Graag repareren.

Nadien nog overlegd of we voor zo weinig punten een wijkschouw met genodigden moeten organiseren. Als de gemeente positief op deze punten reageert hoeft dat wat ons betreft niet. We zullen dit bespreken in onze komende wijkraadsvergadering.

5.

Voorzieningen.

financi�n; alleen een rekening van MOS.

buurtbudget; half mei bericht over toekenning.

we zetten een advertentie in de Breeduit; wijkraadslid gevraagd

6.

Veiligheid;
geen.

7.

Verkeer;
hebben we besproken bij ingekomen stukken.

8.

Aktielijst;
3; �Buurt Sport Vereniging houdt dinsdag en donderdag middag van 16 tot 17 uur sport op de Jister. De tuindag wordt gehouden in Mei/Juni.

9.

Rondvraag;
SVS, hoeveel uren komen ze in de Trisken voor hondenpoep en zwerfvuil? We mailen Erik.

wijkatlas presentatie; we gaan daar gedrie�n heen.

10.

Sluiting
door de voorzitter.