Notulen 25-05-2016

Hierbij de notulen van de besloten wijkraadsvergadering op 25 mei 2016.

Notulen wijkraadsvergadering St. wijkraad de Trisken

25-05-2016

de Skammel

1.

Opening
door de voorzitter.

Iedereen is aanwezig.

2.

Gemeente info

Mail Buurtbudget; Het bankje voor het speelterrein is toegewezen. Daar zijn we blij mee. We zijn er echter niet blij mee dat het speeltoestel is afgewezen voor het speelterrein Hanebalken / Hooizolder. We vinden dit geen alternatief voor het andere speeltoestel en vragen ons af wanneer de wipkip is geplaatst.

– ��Riet wetterskip; we bespreken dit de volgende vergadering met

Erik.

SVS; �we mailen Baas van svs.

3.

Ingekomen/uitgegane stukken.

notulen 23-03-2016 worden goedgekeurd.

mail; secretaris wil graag meer interactie op mail.

inloop kwartier; wijkbewoner wil niet meer met voorzitter praten en beschuldigd twee wijkraadsleden van leugens. De wijkraad stuurt hem een brief.

4.

Mededelingen

wijkschouw; antwoorden van de gemeente worden de volgende vergadering besproken met Erik.

5.

Voorzieningen

financi�n worden besproken en goedgekeurd.

6.

Veiligheid;
geen inbreng.

7.

Verkeer;
Fietspad naar de Drait is weer een racebaan voor scooters, vooral pizza bezorgers. We mailen de wijkagent.

8.

Aktielijst;
2 en 4; bespreken we de volgende vergadering met Erik.

9.

Rondvraag;
geen.

10.

Sluiting;
door de voorzitter.

Volgende vergadering 22-06-�16.