Notulen 22-06-2016

De notulen van de besloten wijkraadsvergadering op 22 juni 2016.

Notulen wijkraadsvergadering St. wijkraad de Trisken

22-06-2016

de Skammel

1.

Opening
door de voorzitter.

2.

Gemeente info

Mail naar Erik Kort (gemeente) sturen; waar blijft antwoord van E.Tilma?

Wegbeschadigingen! Transferium, onder welke wijkraad valt die? Fietsenstalling vragen over camera bewaking.

Knooppunt fietspad; antwoord over bordjes gekregen. ������Volgens de gemeente klopt het wel.

Bezoek B & W; 5 september van 19.00 tot 21.00 uur.

3.

Ingekomen/uitgegane stukken.

notulen 25-05-2016 en 09-06-2016 worden goedgekeurd.

inloop kwartier; niemand. Na de vakantie stoppen we met het inloop kwartier, uitleg zetten we op de site. Bewoners kunnen via mail of brief (postbus Skammel) afspraak maken met de wijkraad om begin van de vergadering hun probleem te bespreken.

4.

Mededelingen

Nieuw wijkraadslid; Oene de Haan, we heten hem van harte welkom en rekenen op een goede samenwerking.

5.

Voorzieningen.

financi�n; alleen een rekening van de MOS.

Bezoek B & W wordt 5 september. Eerder is niet mogelijk.

We stellen een lijst met mogelijkheden op en discussi�ren hier over. De voorzitter maakt een opzet voor 5 september.

31 augustus houden we een extra vergadering om B & W bezoek voor te bereiden.

6.

Veiligheid;
mail sturen naar Taeke Greidanus ( wijkagent), over een wijkbewoner en welke brief wij hem hebben gestuurd.

7.

Verkeer;
we hebben nog geen reactie van verkeersdeskundige Sander de Schiffart over de borden bij de �Belgische� rotonde / kruising. We vragen Erik Kort (gemeente) of hij hem vraagt te reageren.

8.

Aktielijst;
vergadering werken aan wijken is volgende week.

nieuw punt; abri rotonde verwijderen, 2016.

9.

Rondvraag;
geen.

10.

Sluiting
door de voorzitter.