Nieuwe wijkraadsvergadering

We hebben weer een wijkraadsvergadering op 16 november 2016.

Bewoners kunnen via mail (wijkraaddetrisken@gmail.com) of brief (postbus Skammel) inbreng hebben in de vergadering of een afspraak maken met de wijkraad om begin van de vergadering hun probleem te bespreken.

Agenda voor de eerstvolgende vergadering komt binnenkort op de site.

Vergaderdata 2016 (besloten vergaderingen);

16 nov

 

21 dec