Notulen 31-08-2016

Hierbij de notulen van de besloten wijkraadsvergadering van 31 augustus 2016.

Notulen wijkraadsvergadering St. wijkraad de Trisken

Extra vergadering i.v.m. bezoek B & W.

31-08-2016

19.45 uur

de Skammel

1.

Opening
door de voorzitter. Iedereen aanwezig.

2.

Ingekomen/uitgegane stukken.

notulen 22-06-2016 worden goedgekeurd, kunnen op de site.

mail; waterplan; we zetten een oproep op de site en wachten op idee�n/suggestie�s op mail of in de brievenbus van de Skammel. �/bollen; na de mail van de gemeente besluiten we geen verdere actie te ondernemen./ kinderspul; de organisatie had besloten alleen een kinderspeelweek te organiseren en de wijkavond in September te organiseren. De speelweek was weer een groot succes. We wachten met spanning op de wijkavond in September.

inloop kwartier; afgesloten. Er staat op de site dat we geen inloopkwartier meer hebben. Bewoners kunnen via mail (wijkraaddetrisken@gmail.com) ���������of brief (postbus Skammel) hun probleem te melden en/of een afspraak maken met de wijkraad om begin van de vergadering hun probleem te bespreken. De wijkbewoners kunnen altijd punten inbrengen voor een wijkraadsvergadering.

3.

Mededelingen

leden; nieuw lid; Oene de Haan.

4.

Voorzieningen.

bezoek B & W op 5 september;
onze voorzitter

heeft een plan gemaakt. We ontvangen B & W in de Skammel. Daarna gaan we op de fiets door de wijk. Daarbij gaan we langs de Stal, Belgische rotonde, dijk, Jister, Melkkelder, Reik, fitnessveld en sportveld achter de Hanebalken. Afgesloten wordt in de Skammel met een nabeschouwing.

financi�n; rekeningen worden goedgekeurd.

5.

Rondvraag;
hondenpoepbak voor de brug ( Hanebalken) gesloopt en de vuilnisbak bij het bankje op de dijk is vernield. We hopen dat dit snel wordt hersteld en houden het in de gaten.

6.

Sluiting
door de voorzitter.

Resterende vergaderingen 2016;

5 okt

16 nov

 

21 dec