Notulen 05-10-2016

Notulen van de besloten wijkraadsvergadering op 5 oktober 2016.

Notulen wijkraadsvergadering St. wijkraad de Trisken

05-10-�16

Skammel

1.

Opening
door de voorzitter.

2.

Gemeente info

bezoek B & W;
Leegstaand pand Melkkelder; Erik heeft gemailt met iemand van de verhuur/verkoop en wacht op reactie. �������Belgische rotonde; gele borden zijn geplaatst. We hopen dat ze lang blijven hangen. �����������������������������������������������������������������������Dijk; weet de schaapherder dat hij het riet moet verwijderen? ���We gaan het vragen. ��������������������������������������������������������������������Speelveld achter Hanebalken; waterpeil wordt verlaagd om wateroverlast te verminderen. De periode horen we nog van Erik Hondenpoep; pad over poepstroken bij Jister en speelveld t.o. trochreed. Erik gaat vragen wat het kost en of het kan. �������������Reik; Robert gaat op bezoek bij Hooizolder 105.

waterplan;

De gemeente gaat tot 30 september alle idee�n verzamelen en laten voor het einde van oktober weten hoe en of ze dit verder gaan uitwerken.

transferium;
we willen graag meer duidelijkheid over de verbindingen van de bussen. We hebben hier al 2 jaar om gevraagd maar krijgen niet voldoende duidelijkheid. We sturen nu Sander (gemeente) de vraag;
Wij willen graag concreet weten, hoe gaan de volgende verbindingen lopen?

Trisken naar Leeuwarden

Trisken naar Heerenveen

Trisken naar Groningen

Dus waar kunnen onze wijkbewoners instappen? Waar moeten ze overstappen en van hoe laat tot hoe laat rijden deze lijnen.

Tevens gaan we Sander vragen hoe goed de beveiliging van de fietsenstalling bij het van Knobeldorfplein nu echt is.

buurtbudget;
Oktober wordt bekend wat is toegewezen en wat niet. Als dit bekend is gaan we besluiten of we S.Paulusma gaan uitnodigen voor een gesprek.

ge�nformeerd worden;
Graag wil de wijkraad eerder en beter ge�nformeerd worden door ambtenaren van de gemeente. �Erik doet zijn best.

3.

Ingekomen/uitgegane stukken;
notulen van 31-08-2016 worden goedgekeurd en kunnen op de site.

4.

Mededelingen;
fietsbrug over de Drait is aan het verrotten. Erik neemt het mee.

5.

Voorzieningen

hondenpoepbak voor de brug / vuilnisbak bij het bankje op de dijk zijn weer hersteld.

wijkavond / wijkfestival;
evaluatie met het bestuur van wijkevenementen waarschijnlijk volgende vergadering.

6.

Veiligheid

7.

Verkeer;
we krijgen veel klachten over vuile stoepen (onkruid).

8.

Aktielijst;
werken aan wijken;
zwerfvuil blijft een probleem bij o.a. de Melkkelder. Bij de Melkkelder is een huismeester actief. Wij willen graag eens met hem overleggen.

9.

Rondvraag;
Twee wijkraadsleden zijn naar de opening van een vernieuwd speelterrein aan de Stal geweest. Zag er goed uit.

10.

Sluiting
door de voorzitter.