Notulen 16-11-2016

Hierbij de notulen van de besloten wijkraadsvergadering van 16 november 2016.

Notulen wijkraadsvergadering St. wijkraad de Trisken

16-11-�16

19.30 uur

Skammel

1.

Opening
door de voorzitter. Aanwezig zijn als gast het bestuur van kinderspul de Trisken.

2.

Evaluatie kinderspul / wijkfestival

Kinderspul; de organisatie vond het een uitstekend programma en dat kan de wijkraad met hun eens zijn. Bij elke activiteit hadden ze continue 40 tot 45 kinderen. Vorig jaar waren dat nog 50 tot 55. Jammer dat dit achteruit gaat. Dit kan door het weer komen. Het was een van de weinige warme weken. Dus waarschijnlijk gingen er veel families op uit. Op de begroting was 273� over. Dit wordt doorgeschoven naar 2017.

Wijkfestival; Te groot opgezet en te duur voor aantal mensen.

Overleg; we gaan begin 2017 overleggen over het vervolg.

3. Gemeente info;
geen.

4.

Ingekomen/uitgegane stukken

notulen 05-10-�16
worden goedgekeurd, kunnen op de site.

buurtbudget;
is toegekend voor onze aanvragen. Er zal een speeltoestel worden geplaatst op het speelveld Hanebalken/Hooizolder en er zal een bankje worden geplaatst bij de �belgische rotonde�, kruising Stal – Oprijlaan. Een aanvraag van een bewoonster is afgewezen omdat ze geen handtekeningen had en geen steun had gevraagd aan de wijkraad.

kerstfair;
WoonFriesland subsidieerde �de kerstfair met 500 �. De wijkraad gaat 600 � beschikbaar stellen voor de voortgang van dit goede initiatief, wel op voorwaarde dat de kerstfair voor de wijk de Trisken is en niet alleen voor de Melkkelder.

transferium;

De Trisken wordt bediend d.m.v. de halte Himsterhout. Lijn 304 en 314 bedienen deze halte. Op werkdagen overdag 2x 304 en 2x 314, op zaterdag/zondag en avond 1x/uur lijn 304.

Werkdagen 4x/uur rechtstreeks Groningen, 4x/uur Leeuwarden waarvan 2x/uur overstap van Knobelsdorffplein op 14/114 en 2x/uur overstap Transferium Oost op 320 en 2x/uur Heerenveen met overstap Eikesingel op lijn 320. Eerste rit 5:30 af Himsterhout, laatste rit aankomst 0:59 Himsterhout.

Zaterdag en Zondag 1x/uur rechtstreeks Groningen, 1x/uur Leeuwarden met overstap lijn 14 op van Knobelsdorffplein en 1x/uur Heerenveen met overstap op 324 bij Eikesingel.

Eerste rit zaterdag 7:30 vanaf Himsterhout, zondag 8:30 vanaf Himsterhout, laatste rit ook hier 0:59 Himsterhout aankomst.’

Overigens start Arriva vanaf november een communicatie-campagne over de nieuwe dienstregeling en lijnvoering.

financi�n;
Volgende vergadering overlegt de penningmeester een overzicht van de uitgaven in 2016. ��������������������������������������Wat kosten kerstpakketten voor vrijwilligers? De secretaris zoekt het uit.

5.

Mededelingen

website;
geen bijzonderheden.

6.

Voorzieningen

riet op de dijk; volgende vergadering.

REIK bezoek door onze voorzitter. Een goed gesprek waarin is afgesproken dat hij op de hoogte wordt gehouden over de ontwikkelingen.

huismeester Melkkelder; volgende vergadering.

agenda 2017; voorstel wordt rond gemailt.

7.

Veiligheid;
vrachtauto (berging) staat op een onveilige plaats in de wijk. Ook staan er vaak auto�s �op een T-splitsing op de Stal geparkeerd. We mailen met de wijkagent.

8.

Verkeer;
geen bijzonderheden.

9.

Aktielijst;
2, we willen graag meer blader bakken in de wijk. We bespreken dit de volgende vergadering met Erik.

10.

Rondvraag
; geen.

11.

Sluiting
door de voorzitter.

Resterende vergaderingen 2016;

 

21 dec ���������+ Erik