Jaarverslag 2017

Jaarverslag St. wijkraad de Trisken 2017

 
 

Januari

Vragen gesteld aan Erik Kort over bladerbakken en de rotonde Postlaan.

O. de Haan wordt penningmeester van de wijkraad.

Wijkschouw wordt weer voorbereid.

Er is overleg met wijkevenementen over de activiteiten.

Februari

Werken in Wijken is officieel afgesloten.

Veel kliko’s blijven 3 tot 4 dagen aan de weg staan, doet daar niemand iets aan?

Maart

Er komen geen extra bladerbakken in de wijk.

Voorzitter gaat in overleg met REIK over schuttingen en tuinen.

Klachten over honden.

April

Op 5 april heeft de wijkraad een eigen wijkschouw gedaan. De bevindingen zijn naar de gemeente (rayon-manager) gestuurd.

Mei

B
uurtbudget die de scholen hebben ingediend, is dat goedgekeurd? Ons buurtbudget verzoek is afgekeurd. We gaan kijken welk speeltoestel er bij kan.Sytske Paulusma mailen we dat we er mee bezig zijn.

Jeugdsoos; vrijwilligers zijn het grote probleem.

Honden; niet alleen agressieve honden worden een probleem in de wijk.

Veel bereklauw in de wijk.

Juni

Er komt een pannakooi (voetbalkooi) op het speelterrein bij basisschool  

t
Foarhûs. Het buurtbudget is goedgekeurd. Ons buurtbudget aanvraag is afgekeurd omdat er al een speeltoestel met een schommel staat.

Waterplan; Het boekwerk “gemeentelijk Waterplan”wordt bekeken en vooral wat er over de Trisken in staat.

Wethouder Ketelaar neemt afscheid.

Wij besluiten een extra wijkschouw te organiseren op 20 September.

  Wanneer komt de veegauto in de wijk? We vragen de gemeente.

Juli

Kees de Jonge van Arriva en Henk  Keuning van
Evenemententeam de Trisken
zijn gasten.

Jeugdsoos komt er voorlopig niet i.v.m. te weinig vrijwilligers.

Leenauto; Kees de Jonge van Arriva laat een dia presentatie zien over de mogelijkheden van een elektrische deelauto.

Leefbaarheid; we hebben de mail van Woonfriesland ontvangen.

Hier zijn we kritisch over. We vragen aanvullende info en cijfers. We

gaan foto’s maken van groenonderhoud. Dijk; paden, Jister; heg,

wegen.

September

Deelauto; wijkraad wordt ingelicht over de voortgang van het project door de werkgroep.

Buurtbudget; als er geen tegelpad komt bij de Jister vragen we dit aan bij buurtbudget.

Veiligheid;
we wachten op de gemeente i.v.m. de verlichting in de wijk.

Verkeer;
we wachten op de gemeente i.v.m. de kruising fietspad – Dorsvloer.

Oktober

Gast;  Henk Keuning van kinderspul de Trisken. Hij licht de begroting van kinderspul toe.

Het project deelauto kost veel geld. We gaan bekijken of wij meer geld kunnen krijgen van de gemeente.

Wijkschouw; we hebben de antwoorden van Erik gekregen en gaan een vinger aan de pols houden.

Deelauto; werkgroep brengt wijkraad op de hoogte.

November

D
e Pannakooi wordt voor de Melkkelder  gebruikt. Hij wordt er niet weggehaald.

Vrijwilligersovereenkomst wordt aangepast en komt de volgende vergadering weer op de agenda.

Beleidsplan komt de volgende vergadering weer op de agenda.

Officiële papieren wijkraad worden beheerd door penningmeester.

December

Thea Duursma van de Kerstfair is even aanwezig om verslag te doen van de voorbereidingen en om de flyer te laten zien. De kerstfair is op 20 december van 17.00 tot 20.00 uur in de Skammel.

Erik Kort heeft doorgegeven dat hij op woensdagavond niet meer

beschikbaar is. De wijkraad vindt dit jammer. Het voorstel wordt gedaan

om dan maar telefonisch te overleggen, als het nodig is. Het

zogenaamde “conference call”.

Vrijwilligersovereenkomst wordt goedgekeurd en ondertekend.

I.v.m. het project deelauto kunnen we een beroep doen op het buurtbudget. De verdere begroting wordt goedgekeurd en de penningmeester krijgt een kompliment voor het uitgebreide verslag.

Deelauto; de nieuwe coördinator Hans Verhoef wordt uitgenodigd voor de volgende vergadering.

Meerjarenplan wijkraad op de agenda voor de volgende vergadering.