Notulen 10-01-2018

Notulen van de besloten wijkraadsvergadering op 10 januari 2018.
Bewoners kunnen via mail (

wijkraaddetrisken@gmail.com
) of brief (postbus Skammel) inbreng hebben in de vergadering of een afspraak maken met de wijkraad om begin van de vergadering hun probleem te bespreken.

De Skammel
19.45 uur
1. Opening met gast coördinator Deelauto Hans Verhoef

Info; Hans brengt de wijkraad op de hoogte van de laatste ontwikkelingen van de voorbereiding. Tevens vertelt hij dat  het officiële startmoment van Deelauto de Trisken plaats vindt op woensdag 31 januari om 10.30 uur bij wijkcentrum de Skammel.

Begroting; de deelauto begroting die de penningmeester ingediend heeft wordt goedgekeurd.

2. Gemeente info

De laadpaal voor de deelauto staat er nog niet, we sturen nog een mail naar Erik.

3. Ingekomen/uitgegane stukken

Notulen 06-12-2017 worden goedgekeurd.

Beleidsplan wordt verschoven naar de volgende vergadering.

Meerjarenplan wijkraad; Maart moet er een visie op papier staan. We gaan er mee aan de slag. De leden mailen hun ideeën naar de secretaris.

4. Mededelingen

Wijkraadsleden; we willen er nog graag een wijkraadslid bij hebben.

Site; loopt, meer bezoekers.

5. Pauze
6.  Voorzieningen

Welke evenementen in de wijk? 3 evenementen standaard; Kinderspul, kerstfair en Sinterklaas. Deze 3 worden verder uitgewerkt.

7.  Veiligheid; Er was oudjaarsavond een vuur bij de Melkkelder, wat volgens veel mensen gezellig was.  
8.  Verkeer; niets.
9. Aktielijst; buurtbudget, we dienen een aanvraag in voor een tegelpad bij de Jister.
Notulen wijkraadsvergadering St. wijkraad de Trisken
10-01-2018
De Skammel
19.45 uur
1. Opening met gast coördinator Deelauto Hans Verhoef

Info; Hans brengt de wijkraad op de hoogte van de laatste ontwikkelingen van de voorbereiding. Tevens vertelt hij dat  het officiële startmoment van Deelauto de Trisken plaats vindt op woensdag 31 januari om 10.30 uur bij wijkcentrum de Skammel.

Begroting; de deelauto begroting die de penningmeester ingediend heeft wordt goedgekeurd.

2. Gemeente info

De laadpaal voor de deelauto staat er nog niet, we sturen nog een mail naar Erik.

3. Ingekomen/uitgegane stukken

Notulen 06-12-2017 worden goedgekeurd.

Beleidsplan wordt verschoven naar de volgende vergadering.

Meerjarenplan wijkraad; Maart moet er een visie op papier staan. We gaan er mee aan de slag. De leden mailen hun ideeën naar de secretaris.

4. Mededelingen

Wijkraadsleden; we willen er nog graag een wijkraadslid bij hebben.

Site; loopt, meer bezoekers.

5. Pauze
6.  Voorzieningen

Welke evenementen in de wijk? 3 evenementen standaard; Kinderspul, kerstfair en Sinterklaas. Deze 3 worden verder uitgewerkt.

7.  Veiligheid; Er was oudjaarsavond een vuur bij de Melkkelder, wat volgens veel mensen gezellig was.  
8.  Verkeer; niets.
9. Aktielijst; buurtbudget, we dienen een aanvraag in voor een tegelpad bij de Jister.
Notulen wijkraadsvergadering St. wijkraad de Trisken
10-01-2018
De Skammel
19.45 uur
1. Opening met gast coördinator Deelauto Hans Verhoef

Info; Hans brengt de wijkraad op de hoogte van de laatste ontwikkelingen van de voorbereiding. Tevens vertelt hij dat  het officiële startmoment van Deelauto de Trisken plaats vindt op woensdag 31 januari om 10.30 uur bij wijkcentrum de Skammel.

Begroting; de deelauto begroting die de penningmeester ingediend heeft wordt goedgekeurd.

2. Gemeente info

De laadpaal voor de deelauto staat er nog niet, we sturen nog een mail naar Erik.

3. Ingekomen/uitgegane stukken

Notulen 06-12-2017 worden goedgekeurd.

Beleidsplan wordt verschoven naar de volgende vergadering.

Meerjarenplan wijkraad; Maart moet er een visie op papier staan. We gaan er mee aan de slag. De leden mailen hun ideeën naar de secretaris.

4. Mededelingen

Wijkraadsleden; we willen er nog graag een wijkraadslid bij hebben.

Site; loopt, meer bezoekers.

5. Pauze
6.  Voorzieningen

Welke evenementen in de wijk? 3 evenementen standaard; Kinderspul, kerstfair en Sinterklaas. Deze 3 worden verder uitgewerkt.

7.  Veiligheid; Er was oudjaarsavond een vuur bij de Melkkelder, wat volgens veel mensen gezellig was.  
8.  Verkeer; niets.
9. Aktielijst; buurtbudget, we dienen een aanvraag in voor een tegelpad bij de Jister.
10. Rondvraag;   Hoe staat het met het waterplan? We gaan Erik vragen.
11. Sluiting; door de voorzitter.