Notulen 14-02-2018

Notulen van de wijkraadsvergadering op 14 februari 2018.

 
 
1. Opening door de voorzitter.
2. Gemeente info

Waterplan; vanwege personele problemen wordt het plan achter de Hanebalken uitgesteld.

3. Ingekomen/uitgegane stukken

Notulen 10-01-2018 worden goedgekeurd.

Beleidsplan wordt verschoven naar de volgende vergadering.

Wijkraadsleden moeten de toegestuurde versie doorlezen en zorgen dat het de volgende vergadering behandeld wordt.

Meerjarenplan wijkraad; We gaan een enquete doen in de wijk. Voorbeeld wordt samengesteld voor de volgende vergadering.

4. Mededelingen

Wijkraadsleden; Na de behandeling van het meerjarenplan.

Site; Weer meer bezoekers op de site.

5. Pauze
6.  Voorzieningen;

Deelauto; Laadpaal loopt vertraging op. Dit lijkt noodzakelijk.

We hebben voldoende vrijwilligers. Als de laadpaal aanwezig is gaan we kennismaken met de vrijwilligers.

7.  Veiligheid; niets.
8.  Verkeer; niets.
9. Aktielijst; buurtbudget, we dienen een aanvraag in voor een tegelpad bij de Jister. Vervoer en REIK kunnen van de actielijst af. We gaan in de toekomst vaker mensen uitnodigen voor vergaderingen.
10. Rondvraag;  Er komen zonnecollectoren op huurhuizen in de Trisken.

 

11. Sluiting; door de voorzitter.

 

Volgende vergadering 21-03-2018.