Notulen 21-03-2018

Notulen van de besloten wijkraadsvergadering op 21 Maart 2018.

Notulen.

1.

Opening
door de vice voorzitter. Iedereen van harte welkom..

afwezig m.k. de voorzitter Robert Smeding en lid Truus Koppert.

2.

Gemeente info

Onze voorzitter neemt contact op met Erik Kort.

3.

Ingekomen/uitgegane stukken

Notulen 14-02-2018 worden goedgekeurd. Kunnen op de site.

Beleidsplan wordt later gemaakt. De nota vrijwilligersbeleid wordt goedgekeurd, de secretaris en penningmeester gaan nog wat punten bijschaven.

Jaarverslag 2017; De secretaris past nog wat pijnpunten aan en stuurt het weer rond voor de volgende vergadering.

Enquête gebiedsteams; Het is onduidelijk wat we daar nu mee moeten. De secretaris vraagt om opheldering bij de gemeente.

4.

Mededelingen

Meerjarenplan wijkraad/flyer; wordt aangepast en komt de volgende vergadering weer op de agenda.

Site; meer bezoekers afgelopen maand. Kan nog beter.

5. Pauze

6.  Voorzieningen

Deelauto de Trisken; de deelauto rijdt de derde week. De vrijwilligers en de klanten zijn tevreden. Volgende vergadering gaan we evalueren met coördinator Hans Verhoef.

7.  Veiligheid;
geen info.

8.  Verkeer;
geen info.

9.

Aktielijst;  
De eigen wijkschouw wordt in Mei gehouden. Het vrijwilligersbeleid is goedgekeurd en wordt weer uit de aktielijst gehaald.

10. Rondvraag;  
Geen vragen.
                                              

11. Sluiting;
door de vice-voorzitter. Volgende vergadering 30 Mei.