Notulen 06-12-2017

Bewoners kunnen via mail (

wijkraaddetrisken@gmail.com
) of brief (postbus Skammel) inbreng hebben in de vergadering of een afspraak maken met de wijkraad om begin van de vergadering hun probleem te bespreken.

Notulen van de besloten wijkraadsvergadering op 06 December 2017.

Notulen 06-12-2017 Meer lezen »