Even voorstellen

Mijn naam is …………….. , opbouwwerker bij de M.O.S. (Maatschappelijke Onderneming Smallingerland).

Hallo wijkbewoners van de Trisken,

 

Mijn naam is Sophie van der Mei, opbouwwerker bij de M.O.S. (Maatschappelijke Onderneming Smallingerland). Ik help bewoners onder andere bij het organiseren van activiteiten, het verbeteren van hun leefomgeving en bij het organiseren van ontmoetingen in de wijk.

 

Door gesprekken met bewoners zijn er nieuwe activiteiten ontstaan in de wijk en hebben bewoners in het verleden inspraak gekregen om een veldje in hun omgeving mooier te maken.

 

Ik ben zeer benieuwd naar jullie verhalen over de Trisken. Ik sta open voor vragen en ideeën en ga graag in gesprek!

 

Sophie van der Mei

06-37416956/

s.vandermei@mosweb.nl