Notulen 10-04-2019

Notulen van de besloten wijkraadsvergadering op 10 april 2019. Deze notulen zijn goedgekeurd in de besloten wijkraadsvergadering van 22 mei 2019. De notulen van deze maand moeten eerst in de volgende vergadering goedgekeurd worden voor ze op de site mogen.
Bewoners kunnen via mail (

wijkraaddetrisken@gmail.com
) of brief (postbus Skammel) inbreng hebben in de vergadering. Of een afspraak maken met de wijkraad om begin van de vergadering hun probleem te bespreken.

Notulen wijkraadsvergadering St. wijkraad de Trisken
10-04-2019               
De Skammel              

 

1. Opening; door de voorzitter.

Iedereen aanwezig.

2. Gemeente info;

mail; buurtbudget is niet te vinden op de nieuwe site van Smallingerland. Volgens Erik zijn ze er mee bezig. Voor de volgende ronde staat het er weer op.

3. Ingekomen/uitgegane stukken;

Notulen; worden met algemene stemmen goedgekeurd, kunnen weer op de site worden gepubliceerd.

Treft’t; zoeken vrijwilligers, wij krijgen stukken toegestuurd en zetten het op de site.

Mail; van Vermillion over de gaswinning in Smallingerland. En een mail van St. tsjingas over de gaswinning. We gaan beide mails ter info op de site publiceren. We hebben Erik, wijkmanager, ook gemailt. met vragen. We moeten ze stellen aan de ambtenaar die belast is met aardgas zaken.

vragen;

Waarom zijn wijkraad en wijkbewoners niet eerder op de hoogte gesteld? Heeft Vermillion al toestemming om te boren?  Verder nog info?
4. Mededelingen;

Website; ongeveer dezelfde aantal bezoekers als de vorige maand.

5. Voorzieningen;

Deelauto; gaat heel goed.

Financiën; prima.

Bijeenkomst groen; de wijkraad gaat de vrijwilligers uitnodigen.

6. Veiligheid; we gaan een mail sturen naar het hoofd van de politie over het gevaarlijke honden probleem in de wijk.
7. Verkeer; Geen informatie.
8. Aktielijst;

Buurtbudget – Aanvraag voor 1 Oktober gaan we over nadenken.

9. Rondvraag;  Nieuwe bijeenkomst vrijwilligers deelauto eind Mei / half Juni. Wijkschouw doen we September / Oktober, als het nodig is.  Weg verzakking bij fietsoversteek Stal; we mailen met de gemeente.
    Veerooster bij speelvelden tegen hondenpoep? We vragen het na.
 
10. Sluiting; door de voorzitter.