Notulen 22-05-2019

Notulen van de besloten wijkraadsvergadering op 22 mei 2019. Deze notulen zijn goedgekeurd in de besloten wijkraadsvergadering van 19 juni 2019. De notulen van deze maand (juni) moeten eerst in de volgende vergadering ( 28 augustus) goedgekeurd worden voor ze op de site mogen.
Bewoners kunnen via mail (

wijkraaddetrisken@gmail.com
) of brief (postbus Skammel) inbreng hebben in de vergadering. Of een afspraak maken met de wijkraad om begin van de vergadering hun probleem te bespreken.

Notulen wijkraadsvergadering St. wijkraad de Trisken
De Skammel              

 

1. Opening; door de voorzitter.

Iedereen aanwezig.

2. Gemeente info;

mail; buurtbudget – korfbal korf komt er. De rest is afgewezen. We gaan bezwaar maken tegen het afwijzen van de wipkip.

3. Ingekomen/uitgegane stukken;

Notulen goedgekeurd.

Mail; Naar aanleiding van de bijeenkomst laatst wil ik nog even melden dat ook het slootje langs het fietspad Dorsvloer is meegenomen in de vooronderzoeken en dus onderdeel is van het project. Het slootje wordt uiterlijk 2020 gebaggerd. Aldus Ronald Visser,

Omgevingsvisie Smallingerland; 23 Mei in Boornbergum.

Presentatie Podiumtent Smallingerland, d.d. zondag 26 mei,we zetten het op de site.

het spreekuur van politie en woningstichting in de periode van 14 tot en met 30 mei komt te vervallen. We zetten het op de site.

Arriva wil vanwege eventuele toekomstige deelauto implementaties graag wat inzicht krijgen in een aantal zaken rondom de deelauto binnen de Trisken. Oene en Reinder hebben dit al beantwoord.

Mail Sophie; kennismaking op site; ja.

                     garagesale; we zetten het op de site + link.
                     Hoe denkt Sophie dat we dit ondersteunen? Op
                     welke wijze? We gaan het vragen.

 

4. Mededelingen;

Website gaat goed, veel bezoekers.

Bijeenkomst “groen” 8 mei zeer succesvol. veel bezoekers en leuke presentatie door Date de Vries (beleidsmedewerker waterbeleidsplan) en Ronald Visser (werkvoorbereider waterplannen).  Veel discussies over bomen en groenonderhoud. Zo’n bijeenkomst kan wel vaker.

5. Voorzieningen;

Deelauto project loopt fantastisch, iedereen heel tevreden.

Financiën goed, we wachten nog wel steeds op geld van de gemeente.

6. Veiligheid;

Gevechtshondengeweld; we gaan eerst mailen met de slachtoffers van het laatste probleem. Daarna gaan we kijken wat we meer kunnen doen.

7. Verkeer; geen nieuws.
8. Aktielijst;

Over het buurtbudget hebben we het al gehad. We mailen nog met  Leonard van Duijn.

9. Rondvraag; geen.
10. Sluiting door de voorzitter.