Notulen 25 September 2019

Notulen van de besloten wijkraadsvergadering op 25 September 2019. Deze notulen zijn goedgekeurd in de besloten wijkraadsvergadering van Oktober 2019. De notulen van deze maand (Oktober) moeten eerst in de volgende vergadering (06-11-2019) goedgekeurd worden voor ze op de site mogen.
Bewoners kunnen via mail (

wijkraaddetrisken@gmail.com
) of brief (postbus Skammel) inbreng hebben in de vergadering. Of een afspraak maken met de wijkraad om begin van de vergadering hun probleem te bespreken.

Notulen wijkraadsvergadering St. wijkraad de Trisken
25-09-2019
19.30 uur
De Skammel 

 

1. Opening
door de voorzitter.

We hebben als gast Henk Keuning (wijkevenementen) over het programma van wijkevenementen.

 in de week van dinsdag 20 t/m vrijdag 23 augustus organiseerde wijkevenementen 8 dagdelen Kinderspul de Trisken 2019. Daarbij waren volgens Kinderspul gemiddeld 17 tot 35 kinderen aanwezig.

Wijkevenementen heeft momenteel 6 vrijwilligers.

– De afgelopen maanden was het plan opgesteld, om per september met de Tienersoos-de-Skammel voor 12 t/m 15 jarige tieners te starten. Dit is zo goed als rond. Ze willen in oktober starten. De MOS stelt de ruimte beschikbaar en er zal altijd iemand aanwezig zijn met BHV. Ze willen de tienersoos 1x per maand op de woensdagavond realiseren. Wij vragen ons af of dit een geschikte avond is omdat de kinderen donderdags weer naar school moeten.

zaterdag 28 september zijn ze van plan om een Burendag Programma samen te stellen. Als wij doorvragen blijkt het alleen een info stand te zijn in de Skammel.

zaterdagavond 2 november helpen ze bij de organisatie om samen met MOS in place2bee een Halloween-party te realiseren.

 zaterdagmiddag 30 november organiseren ze het Sinterklaasfeest in de Skammel. Hier zullen 3 of 4 pieten bij aanwezig zijn. Wij gaan bekijken of wij de zaalhuur gaan betalen.

woensdag 18 december wordt in de Skammel de Kerstfair georganiseerd. Dan zullen ze een gratis Kinderbingo organiseren.

Dit is besproken met Thea van kerstfair.

Geen spokentocht. Geen vrijwilligers genoeg. Dit vinden we jammer. 

We wachten tot het eind van het jaar om het programma van wijkevenementen verder te beoordelen.

2.
Gemeente info

mail van Erik 

Hij zou nog terugkomen op de vraag over het onderhoud van het fietspad tussen de Stal en de Skeanewei. Het is niet duideljik of hier volgend jaar geld voor is.

Wij zijn met het antwoordt niet helemaal tevreden. Dit is al 2 jaar geleden gemeld en nu is er geen geld voor. Onze voorzitter gaat met Erik bellen.

3. Ingekomen/uitgegane stukken

mail Sophie;

Tot nu is een datum nog niet duidelijk. We mailen verder over een datum voor een plein avond.

mail van WOONfriesland; 
over rommel bij de Melkkelder;

Misschien is het een idee dat handhaving hier extra op gaat letten en daadwerkelijk gaat bekeuren. Op dit moment lopen er in meerdere gemeenten proeven om bloembakken om de containers te plaatsen. Dit zou de hoeveelheid zwerfvuil verminderen. Misschien is dit ook een idee voor de ondergrondse containers aan de Melkkelder?

Handhaving hoeven wij niet veel van te verwachten. We denken na over andere mogelijkheden. 

mail van J.vd Weide.

We vinden dit geen mooie mail. We zullen gaan overleggen wat we hier mee gaan doen.
 

Notulen;
Staan niet op de agenda, worden toch goedgekeurd. Kunnen op de site.

4. Mededelingen;

website; ongeveer gemiddeld aantal bezoekers. Gaat goed dus.

kerstfair; 18 December. Thea is uitgenodigd voor 9 Oktober.

kennismakingsbezoek burgemeester; 3 oktober we maken een draaiboek.

financiën;  Onze penningmeester heeft weer een update gemaakt en we zijn tevreden. 

5. Pauze
6.  Voorzieningen 

deelauto; iets minder bezoekers maar we verwachten dat dit wel weer aantrekt als het weer slechter wordt. Er is een nieuwe telefoon. Dat is geregeld door de penningmeester.

7.  Veiligheid;
we hebben weer een bijtincident gehad op de dijk. We hebben de mail doorgestuurd naar de wijkagent en de slachtoffers aangeraden aangifte te doen bij de politie.
 

8.  Verkeer;
geen info.

9. Aktielijst;

Hierbij de reactie van Hilde Vellema (openbare orde en veiligheid) wat betreft de vreugdevuren:

In de gehele gemeenten staan wij brandbulten niet toe. Voorafgaand en tijdens de jaarwisseling wordt daar extra op gecontroleerd. Mochten er brandbulten ontstaan, dan worden deze verwijderd. We gaan nog in overleg met verschillende partijen om te kijken of we aankomende jaarwisseling onder bepaalde voorwaarden brandbulten wel toestaan, bijv. in grote containers of drums. Hier moeten dus nog afspraken over worden gemaakt. Op deze manier willen we schade aan bijv. wegdek voorkomen.

We wachten af. 

Groenonderhoud
komt aan de orde bij het bezoek van de burgemeester.

10.Rondvraag;
22 November, speciale vergadering op buiten locatie, onze penningmeester zorgt voor de organisatie.

11.Sluiting
door de voorzitter.

 

Nieuwe vergadering 9 oktober.