Notulen wijkraadsvergadering 23-09-2020

Notulen wijkraadsvergadering St. wijkraad de Trisken Woensdag 23-09-2020 De Skammel

 

 

1. Opening 

door de voorzitter.

2. Gemeente info

buurtbudget wordt gebruikt voor het plein project. Als dit pas na oktober in gang wordt gezet wordt er alsnog een aanvraag gedaan De vice-voorzitter gaat contact opnemen met de MOS. 

3. Ingekomen/uitgegane stukken

Notulen worden goedgekeurd.

Mail – wijkagent wordt meer meegenomen in mail (cc) bij relevante onderwerpen. 

warmtescan –  wordt een verhaal voor de site voor gemaakt en daarna op site geplaatst.

4. Mededelingen;

AED – discussie – we gaan aan de MOS vragen of er AED’s aan andere wijkcentra hangen en hoe dit is geregeld.

Nieuwe wijkraadsleden, hoe? – discussie – 3 mogelijkheden;  GkV Drachten Zuid-West, Talent (mos), Groep vrijwilligers Skammel. Eerst moet er een profiel worden gemaakt.

5. Pauze.
6.  Voorzieningen

Deelauto; er komt een vergadering waar ook de MOS, Arriva en de gemeente worden uitgenodigd. De datum wordt nader bepaald. 

Er zijn weinig chauffeurs dus een wijkraadslid gaat samen met de coördinator proberen er meerdere chauffeurs bij te krijgen. 

Treft’t – volgende vergadering in oktober.

7. Aktielijst;  geen bijzonderheden.
 

8.Rondvraag;  de wijkraad is blij dat de burenruzie, waarover de vorige vergadering is gesproken, is opgelost. Zonder inmenging van de wijkraad of een andere instantie.
9.Sluiting door de voorzitter.