Zwaaistenen in de wijk

Zwaaistenen. Meer vriendelijkheid in de Trisken door project van het Foarhus.

DRACHTEN
 Even een praatje maken en meer rekening houden met anderen; dat vinden de leerlingen van de leerlingenraad van basisschool It Foarhûs belangrijk. Daarom stelde de raad voor om in de wijk waar hun school staat zwaaistenen te plaatsen. Ze hopen dat de stenen zorgen voor meer vriendelijkheid en contact in wijk De Trisken. Dinsdag 15 december worden ze geplaatst door de gemeente Smallingerland.

Een zwaaisteen is een stoeptegel met een zwaaiende hand. “Ik zag iets over een zwaaisteen in het Jeugdjournaal en vond dat goed bij onze school passen”, vertelt Jesper. Zijn idee besprak hij in de leerlingenraad. “Het is belangrijk dat je sociaal bent”, zegt Fleur. “Veel mensen zitten nu meer thuis door Corona en voelen zich hierdoor eerder eenzaam.”
Jesper en Fleur zitten in de leerlingenraad, met Tymen, Esmée en Sterre. De raad ziet de zwaaistenen als een reminder voor mensen om wat vriendelijker naar elkaar te zijn en respect te hebben voor elkaar.
Er worden twee zwaaistenen geplaatst op plaatsen waar veel mensen fietsen en lopen. Wijkraad en gemeente zijn enthousiast over het initiatief. Ze denken dat de zwaaistenen kunnen zorgen voor meer verbinding in de wijk. “Een mooi initiatief en dat willen we vieren. Sportcoach Sietse Pieksma van Sportbedrijf Drachten helpt ons hierbij”, vertelt directrice Asmodee Lap. “Want ook bij sport en spel gaat het om contact en rekening houden met elkaar. Dat past goed!”